SLO ENG

Medicinski center za molekularno biologijo
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana

telefon: (386) 1 543 76 46
Faks: (386) 1 543 76 41
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Medicinski center za molekularno biologijo


17.08.2018 19:29

Oprema

Oprema Medicinskega centra za molekularno biologijo


  • Quickgene-810 je enota za izolacijo nukleinskih kislin, ki omogoča izolacijo DNA in RNA iz majhnih količin bioloških vzorcev z visokim izkoristkom.

Quickgene-810 is an automated system for isolation of DNA/RNA from varied samples with high quality and high yield. Fujilm LAS 4000 is an imaging system with six interchangeable light sources, a five position filter turret, and a 3.2-megapixel Sepper CCD imaging chip, enabling a range of applications including fluorescence, chemiluminescence, bioluminescence, and in vivo imaging.

  • Fujifilm LAS 4000 je enota za zajemanje podob s šestimi zamenljivimi viri svetlobe, petimi filtri in 3.2-MP-kamero CCD, ki omogoča različne aplikacije, kot so kemoluminiscenčno, fluorescenčno, UV ali IR zaznavanje.

Fujilm LAS 4000 is an imaging system with six interchangeable light sources, a five position filter turret, and a 3.2-megapixel Sepper CCD imaging chip, enabling a range of applications including fluorescence, chemiluminescence, bioluminescence, and in vivo imaging.

  • Synergy H4 je hibridni modularni sistem za karakterizacijo optičnih lastnosti bioloških molekul.

Synergy H4 is hybrid modular system for the characterization of the optical properties of biological molecules.

  • ViiA7: sistem za karakterizacijo RNA in DNA v realnem času.

Viia7: a system for the characterization of DNA and RNA in Real Time

 

 

Oprema Medicinskega centra za molekularno biologijo, pridobljena v okviru projekta GLIOMA

  • Elx50/8MF: izpiralec mikrotitrskih plošč.

Elx50/8MF: Microplate Strip Washer.

  • Sistem za analizo 384 vzorcev.

384-well analyzator.

  • Programska oprema za določanje neujemanj.

High resolution Melt Software 2.0


 

Dostop do opreme:

 

Rezervacija opreme - povezava do spletnega koledarja.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani