SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve
[ nazaj na seznam novic ]
prioritetna novica, 14.02.2018, avtor: Lea Pogačnik Kopač, Dekanat

LAVRIČEVA PRIZNANJA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

- pokaži vse katedre
- Chair of Anaesthesiology and Reanimatology
- Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
- Department of dermatovenerology
- za letnike: M1, M2, M3, M4, M5, M6, DM1, DM2, DM3, DM4, DM5, DM6, MA, DMA, MP, USLUŽBENCI MF, GOST, ALUMNI

LAVRIČEVA PRIZNANJA ZA ŠTUDIJSKO  LETO 2017/2018

 

Obveščamo vas, da so na podlagi Pravilnika za podelitev Lavričevih priznanj (objavljen na: http://www.mf.uni-lj.si/vsebina/menu1/2276), člani Senata UL MF na 4. seji dne 5. 2. 2018 sprejeli Sklep o razpisu Lavričevega priznanja učitelju in asistentu, za najkvalitetnejše opravljanje predavanj, seminarjev in vaj za študente Medicinske fakultete na dodiplomski in podiplomski stopnji.

V roku 90 dni od objave razpisa (do vključno 16. maja 2018)  lahko katedre, inštituti UL MF in Študentski svet UL MF pošljejo svoje utemeljene predloge o kandidatih za Lavričeva priznanja, sprejetih z večino glasov članov kateder oz. članov strokovnih kolegijev inštitutov na tajnem glasovanju. Predlogi morajo biti poslani v zaprti kuverti z oznako “za Lavričeva priznanja”na naslov: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana. Predlogi morajo biti obrazloženi.

Lavričeva priznanja vsebujejo svečano listino in denarno nagrado.

Na podlagi 5. člena pravilnika se imenuje komisija v sestavi dekan MF, prodekan MF, ki ga določi dekan, dva študenta 6. letnika in 2 študenta 5. letnika ter na podlagi sklepa senata Ul MF, trije visokošolski učitelji. Komisija predlaga končen predlog kandidatov senatu Ul MF. Lavričeva priznanja bodo podeljena na skupni svečani seji senata in akademskega zbora ob koncu leta.

 

prof. dr. Igor, Švab, dr. med.

Dekan UL MF


Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani