SLO ENG

Oddelek za dentalno medicino
Hrvatski trg 6
1000 Ljubljana

telefon: 01 522 4371
Faks: 01 522 2504
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Predstavitev organizacijske enote

Uvod

Ustanovitev infrastrukturnega raziskovalnega centra na Oddelku za dentalno medicino na Medicinski fakulteti v Ljubljani pomeni v prvi vrsti združitev razpoložljive raziskovalne opreme in strokovnjakov, ki z njo razpolagajo v celoto, kar bo nevomno pomemben prispevek k dvigu kakovosti na področju raziskovalnega dela na Dentalni medicini. Predlagan infrastrukturni program združuje vsa področja dentalne medicine in bi kot tak predstavljal raziskovalno bazo za že uveljavljene sodelujoče raziskovalce s področja dentalne medicine, za podiplomske študente programa Biomedicine, ter za vse raziskovalce, ki jih področje dentalne medicine zanima v okviru interdisciplinarnih raziskav.  Dosedanje sodelovanje z raziskovalci z drugih področji znotraj UL je izjemno uspešno in že uveljavljeno.  Že vzpostavljene povezave s tujimi raziskovalnimi ustanovami bi se lahko sedaj odvijale in realizirale preko predlaganega infrestrukturnega programa. Hkrati bi infrastrukturni program služil kot okvir in referenca za vzpostavljanje novih raziskovalno razvojnih povezav s tujimi partnerji ter za utrjevanje že obstoječih povezav v smislu skupnih raziskovalnih ali razvojnih projektov. Zaprošeno število ur (850), bi zagotovilo zagon in osnovno delovanje infrastrukturnega programa. Rezultati predlaganih bazičnih in kliničnih raziskav bodo v končni fazi zvišali raven oralnega zdravja, zmanjšali sistemske zaplete zaradi oralne patologije in s tem izboljšala kvaliteto življenja slovenske populacije.

 

Opis področja in vsebina infrastrukturnega centra

Oddelek za dentalno medicino MF nima raziskovalne baze zato doktorski študentje praviloma gostujejo na drugih inštitutih znotraj MF in fakultetah v okviru UL.  Področja, na katerem IC lahko nudi podporo so: genetska analiza za namen razpoznave dednih bolezni zobnih tkiv, histološka analiza zobne sklenine in dentina, raziskave morfoloških značilnosti različnih oblik in znakov zob, mikrostrukturnih in mikrotrdotnih lastnosti zdravih in bolezensko spremenjenih zobnih tkiv, razvojnih nepravilnosti zob ter njihove geneze oziroma patogeneze, embrionalnega razvoja zoba ter njegovega okoljskega in genetskega ozadja, novih načinov diagnostike in zdravljenja razvojnih napak zob; dejavniki tveganja za razvoj zobnega kariesa, odziv zobne pulpe na karies; detekcija kariesa z metodo laserske fluorescence, fototermične radiometrije in modulirane luminescence; interdisciplinarne raziskave na področju tridimenzionalne analize sprememb obraza in sprememb v ustni votlini tekom rasti in razvoja ali po zdravljenju; analizo potrebe po parodontalnem zdravljenju pri bolnikih s sistemskimi boleznimi ; razpoznava sprememb na obzobnih tkivih z magnetno resonančo, načrtovanje zdravljenja s podporo magnetne resonance; zdravljenje parodontalne bolezni z laserji različnih valovnih dolžin v kombinaciji z lasersko aktiviranimi antimikrobnimi zdravili; razvoj tehnik in materialov za regenerativno kirurško zdravljenje destruiranih obzobnih tkiv; razvoj , predklinično in klinično preverjanje novih dentalnih materialov.

Z genetsko analiza nameravamo razpoznati nekatere vrste dednih bolezni zobnih tkiv.

Raziskati želimo morfološke značilnosti zob, mikrostrukturne in mikrotrdotne lastnosti zdravih in patoloških zobnih tkiv, razvojne nepravilnosti zob, embrionalni razvoja zoba ter okoljskega in genetskega ozadja, nove načine diagnostike in zdravljenja razvojnih napak zob.

Raziskovanje kliničnih parametrov in laboratorijskih analiz fiziološko izpadlih mlečnih zob pacientov z boleznimi, pri katerih so izraženi znaki generaliziranih razvojnih okvar zob (kot npr. različne oblike dedne bolezni amelogenesis imperfecta ali hipomineralizacija prvih stalnih kočnikov – bolezni MIH).

Na področju zobnih bolezni načrtujemo raziskave: dejavniki tveganja za razvoj kariesa, odziv pulpe na karies, vpliv onesnaževalcev okolja na zob in oralno zdravje, električno določanje delovne dolžine v endodontiji, vpliv informacije slike na stisljivost in izgubo informacij (vpliv časa ekspozicije in ločljivosti slike na fraktalsko dimenzijo v periapikalnem področju), detekcija zobnega kariesa z metodo laserske fluorescence, fototermične radiometrije in modulirane luminescence, vpliv plombirnih materialov na vrednosti laserske fluorescence, interdisciplinarne raziskave na področju tridimenzionalne analize sprememb obraza.

Na področju ustnih bolezni in parodontologije bomo analizirali potrebe po parodontalnem zdravljenju pri hemodializinih bolnikih in bolnikih s transplantiranimi ledvicami ter ugotovili povezavo stanja v ustni votlini s sistemskim odgovorom organizma. Na osnovi dobljenih rezultatov bomo oblikovali program zdravljenja parodontalne bolezni in program usmerjenega spremljanja teh bolnikov za preprečevanje zapletov ter zmanjšanja smrtnosti. V razpoznavo sprememb na obzobnih tkivih bomo vključili magnetno resonančne tehnike. 

 

V zdravljenju parodontalne bolezni bomo ocenili vlogo laserjev različnih valovnih dolžin in kombinacijo klasičnega zdravljenja z lasersko aktiviranimi antimikrobnimi zdravili. Preučevali bomo vpliv sladkorne bolezni na stanje obzobnih tkiv ter vpliv zdravljenja parodontalne bolezni na urejenost sladkorne bolezni, ter preverjali učinkovitost različnih terapevtskih protokolov pri zdravljenju stomatitisov, ki se pojavijo zaradi terapije napredovanih oblik raka ledvic in dojke z mTOR inhibitorji in preparatov hialuronske kisline, ki se uporabljajo pri zdravljenju parodontitisa.

Raziskovalna oprema

IC za eksperimentalno dentalno medicino združuje pod svojim okriljem tehnološko opremo na visoki ravni, nekateri deli opreme pa sodijo med najsodobnejšo trenutno razpoložljivo. Ker so vsebine dokaj ozko vezane na dentalno medicino se nakazuje največ možnosti pri   sodelovanja z dentalno veterinarsko medicino, zlasti ker gre pri proučevanju strukture in razvoja zobnega organa za dokaj bazično področje, ki ima s humano dentano medicino skupne osnove.

Druga možnost raziskovalnega sodelovanja je z uporabniki na področju, ki se navezujejo na skupne  vsebine  z medicino, tako kot na primer proučevanje povezav med parodontalno bolezenijo in sistemskimi stanji na področju hematologije, endokrinih motenj, ginekologije ali kardiologije.

Vsebinske povezave, ki so nakazane tudi v prijavi, pa so najbolj smiselne znotraj posameznih specialnih področji dentalne medicine, npr. med maksilofacialno kirurgijo in ortodontijo.

Vsekakor obstoječa raziskovalna oprema zaradi neizkoriščenosti v celoti omogoča interdisciplinarno sodelovanje z vidika ekonomičnosti in tehnološke sodobnosti.

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani