SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

24.09.2018 2:07

Peter Veranič

Kontaktni podatki

E-mail: peter.veranic@mf.uni-lj.si
Telefon: +386 1 5437682
Faks: +386 1 5437681

Naslov: Vrazov trg 2

prof.dr. Peter Veranič, univ.dipl.biol.

Inštitut za biologijo celice

Izobraževalna dejavnost

Dodiplomski študij:

Seznam predmetov (Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani):

Biologija celice (študijski program Medicina in Dentalna medicina,  1. letnik)

Oralna biologija (študijski program Dentalna medicina,  2. letnik)

Temelji medicinske celične biologije ( izbirni predmet, študijski program Medicina in Dentalna medicina 1. letnik)

Seznam predmetov (druge fakultete, Univerza v Ljubljani):

Biologija celice (študijski program Biokemija, FKKT, 2. letnik I. bolonjske stopnje)

Biomedicinski temelji fizioterapije (študijski program Fizioterapija, ZF, 1. Letnik)

Celično biološke osnove regenerativne medicine (študijski programi ZF, 1.,2. Letnik)

Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicina:

Medicinska celična biologija

Lokalizacija in identifikacija molekul v celicah

Doktorski študij Bioznanosti:

Celičnobiološke metode za študij živih celic 

Dinamična arhitektira celic

Študijsko gradivo:

Jezernik K, Veranič P, Sterle M: Celična biologija, 2012, DZS

Jezernik K, Veranič P, Sterle M: Celična biologija, 2015, DZS

 

Raziskovalna dejavnost

Področje raziskovalnega dela:

- regeneracija poškodovanega urotelija na in vivo in in vitro modelih

- kontaktna medcelična komunikacija z nanocevkami in izvenceličnimi vezikli

- teranostika tumorjev s specifičnim tarčenjem membranskih raftnih domen

- tarčni vnos nanodelcev in citotoksinov v rakave celice

 

Metodološka ekspertiza: fluorescenčna mikroskopija, optično rezanje in 3D rekostrukcija vzorcev, vrstična elektronska mikroskopija, presevna elektronska mikroskopija, exvivo modeli tkivne regeneracije

Sodelovanja v tekočih raziskovalnih projektih:

1 J3―7494 Tunelske membranske nanocevke za inovativno zdravljenje raka sečnega mehurja 1.1.2016―31.12.2018
2 J4―7162 Uporaba egerolizinskih proteinov za detekcijo in zatiranje škodljivcev 1.1.2016―31.12.2018
3 J3―6794 Celična energijska presnova kot tarča za zdravljenje raka ? genski in farmakološki pristop 1.7.2014―30.6.2017
4 J2―6758 Razvoj in in vitro karakterizacija multimodalnih magnetnih nanodelcev za dostavo učinkovin in označevanje celic 1.7.2014―30.6.2017
5 J3―5499 Nef, izločen z eksosomi iz celic okuženih z virusom HIV, pomembno prispeva k razvoju nevroloških simptomov AIDS-a 1.8.2013―31.7.2016

Strokovna dejavnost

Predstojnik Inštituta za biologijo celice, Medicinska fakulteta

Vodja Infrastrukturnega centra Biomedicinski center za mikroskopijo BMCM

Vodja SPS področja Translacijaska medicina - pobuda ZZMED

Predstavnik za Slovenijo pri ELMI (European Light Microscopy Initiative)

Član Programskega sveta Bioznanosti

Koordinator prvega letnika enovitega magistrskega študija Medicina in Dentalna medicina na Medicinski fakulteti

Član študijske komisije, MF

Član habilitacijske komisije, MF

Član komisije za raziskovalno dejavnost, MF

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani