SLO ENG

Vrazov trg 2
1104 Ljubljana
Slovenija

telefon: +386 1 543 7700
Faks: +386 1 543 7701
e-pošta:

Natisni Nastavitve

Pristojnosti Komisije za študentska vprašanja

 

Pristojnosti in Poslovnik Komisije za študentska vprašanja

 

Sestava in pristojnosti Komisije za študentska vprašanja

 

Komisija za študentska vprašanja (KŠV) šteje 6 članov, in sicer 4 visokošolske učitelje MF in 2 predstavnika študentov, ki ju vsako leto imenuje Študentski svet MF. 

V skladu s Pravilnikom o organizaciji in delovanju Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani

(čistopis oktober 2014) ima KŠV ima naslednje pristojnosti:

- rešuje prošnje študentov drugih medicinskih ali stomatoloških fakultet za nadaljevanje študija na UL MF

- odloča o izjemnem vpisu v višji letnik, kadar študent izpolnjuje izjemne pogoje Statuta UL

- odloča o pravicah študentov do ponovnega vpisa v isti letnik in delnega vpisa

- rešuje vloge študentov drugih fakultet za vzporedni vpis na MF v prvi letnik in vpis diplomantov na MF

- obravnava in daje predloge za spremembo maturitetnih meril in meril sprejemnih izpitov srednješolcev za nadaljevanje študija na MF

- člani komisije skupaj z dekanom vodijo informativni dan na MF ter navzočim pojasnijo podrobnosti sprejemnega postopka

- rešuje prošnje za izjemno šesto opravljanje izpita na prošnjo študenta

- rešuje vloge za izjemen prepis študentov MF s programa medicine na dentalno medicino in obratno

- odloča o podaljšanju statusa študenta v skladu z veljavno zakonodajo

 

Pogoji in Pravila študija na UL MF

 

Študij na UL MF urejajo Pravila študija na UL MF in Postopki in navodila za izvajanje med.štud.izmenjav ULMF

 

Rokovnik KŠV za študijsko leto 2017/2018

 

Seje KŠV v študijskem letu 2017/2018 bodo:

10.10. 2017

12.12. 2017

1.3. 2018

24.4. 2018 - prestavljeno na 10.5.2018

21.6. 2018

4.9. 2018

18.9. 2018

25.9. 2018

 

Navodila za oddajo prošenj o zadevah, ki so v pristojnosti KŠV in o zadevah, ki so povezane s študijskim procesom

Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditvami

 

Prošnje je potrebno oddati skladno z navodili za oddajo prošenj. Podpisane prošnje je treba najkasneje 3 delovne dni pred sejo KŠV nasloviti na:    

Komisija za študentska vprašanja
Medicinska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

 

Prošnja mora biti ustrezno utemeljena, k prošnji morajo biti priloženi ustrezni originalni dokumenti, na podlagi katerih bo lahko KŠV presojala o razlogih navednih v utemeljitvi prošnje. KŠV bo pri obravnavi prošenj študentov upoštevala le v uradne dokumente v slovenskem jeziku. Dokumenti v tujem jeziku brez uradnega prevoda v slovenski jezik so brezpredmetni. Pritožbo na odločbe KŠV je potrebno oddati najkasneje 3 delovne dni od datuma sprejetja odločbe KŠV. Pritožbe na sklepe KŠV bo obravnaval II. stopenjski organ UL MF, to je Senat UL MF.

 

Vprašanja v zvezi z zadevami, ki so v pristojnosti KŠV in o zadevah, ki so povezane s študijskim procesom lahko naslovite v elektronski obliki na elektronski naslov KŠV:

 

ksvmf.uni-lj.si

Pomembno:

KŠV UL MF in Služba za študenske zadeve UL MF nista dolžni odgovarjati na vprašanja, na katera so odgovori in pojasnila jasno razvidni v dostopnih dokumentih in navodilih.

Komisija in Služba ravno tako nista dolžna pojasnjevati ali utemeljevati odločitev po elektronski pošti ali telefonu in pozivati prosilce k dopolnitvi vloge.

 

Vrazov trg 2, 1104 Ljubljana, Slovenija -- telefon: +386 1 543 7700, faks: +386 1 543 7701 -- e-pošta:

Vse pravice pridržane.

Creatoor Group izdelava spletnih strani