Center za učenje kliničnih veščin

Predstavitev

Center za učenje kliničnih veščine na področju dentalne medicine CUKV-DM

V prostorih Medicinske fakultete v ljubljani je študentom dentalne medicine na voljo nov in sodoben simulacijski Center za učenje kliničnih veščin na področju dentalne medicine (CUKV-DM), ki je umeščen v enoto Centra za učenje kliničnih veščin Medicinske fakultete. 

CUKV-DM omogoča študentom dentalne medicine, da skozi učenje različnih postopkov in tehnik pridobijo veščine, ki jih potrebujejo za varno obravnavo pacientov in pripravljenost na izzive sodobne stomatološke klinične prakse. 

Sodobna delovna mesta CUKV-DM so opremljena z delovno in asistentsko enoto, stopalko, lučjo, zobozdravniškim stolom in fantomsko glavo.

Velika Vajalnica:

V veliki vajalnici študenti vadijo postopke pod nadzorom pedagoškega kadra Medicinske fakultete, strokonjakov različnih vej stomatologije. Ti skrbno vodijo študente skozi procese učenja, da pridobijo zadostne kompetence in veščine, preden na kliničnih vajah obravnavajo paciente.

Vsa mesta so opremljena s kamero, ekranom in računalnikom ter multimedijskim sistemom za podporo pouku. Na vsakem otoku z delovnimi mesti je dodan računalnik, povezan s 3D intraoralnim skenerjem, ki si ga deli 4 do 6 študentov. Študenti se tako že v prvih letih študija seznanijo z digitalno stomatologijo, saj bo nova tehnologija v prihodnosti vse bolj dostopna in bo pomembno preoblikovala vsakdanjo stomatološko klinično prakso. 

IMG_6511.jpg

 

CUKV-DM- Velika Vajalnica .jpg

 

Mala Vajalnica:

Mala vajalnica je namenjena samostojnemu delu dodiplomskih študentov. Vsi študenti lahko v njej vadijo praktične veščine glede na svoje potrebe in interese, tudi tisti, ki že izvajajo klinično prakso s pacienti.

Center simulira klinično okolje, saj je opremljen z enako opremo, instrumenti in materiali, kot jih študenti potem uporabljajo na kliničnih vajah. Omogoča dvo- in štiriročno delo kot pri pravem kliničnem delu. Enak je tudi protokol čiščenja delovnega mesta. 

V CUKV-DM potekajo demonstracije, vadba kliničnih veščin v varnem okolju, ocenjevanje napredka študentov in tudi njihovo raziskovalno delo. Klinične veščine študenti vseh vej stomatologije vadijo s področja diagnostike, načrtovanja in zdravljenja. 

CUKV-DM študentom omogoča najboljše pogoje za učenje, cilj pri tem pa je, da bodo bodoče generacije diplomantov s svojim znanjem in praktičnimi veščinami zadovoljile potrebe pacientov in širše skupnosti ter tako soustvajale zdravo prihodnost. 

IMG_6768.jpg

 

IMG_6767.jpg

 

CUKV - DM- Mala Vajalnica.jpg

 

Film - Predstavitev CUKV - DM

 

Center za učenje kliničnih veščin – CUKV medicina:

Simulacijska medicina je močno orodje, ki se lahko uporablja za izobraževanje bodočih zdravstvenih delavcev. Zagotavlja varno in nadzorovano okolje za poučevanje širokega nabora veščin, tako tehničnih (npr. injekcije, intravensko dajanje) in mehkih (npr. komunikacija z bolniki). Izobraževanje na podlagi simulacije zagotavlja strukturirano okolje, osredotočeno na učenca, v katerem se začetniki, srednji in napredni zdravstveni delavci lahko učijo ali vadijo spretnosti, ne da bi pri tem škodovali bolnikom. Simulacija ima štiri glavne namene: izobraževanje, ocenjevanje, raziskovanje in sistemsko integracijo. Vloga simulacije v zdravstvenem izobraževanju je prehod študenta medicine v praktičnega klinika.

Center za učenje kliničnih veščin razpolaga z različnimi medicinskimi simulatorji na katerih poučujemo klinične veščine. Vaje potekajo s pomočjo študentov - demonstratorjev in z delom ena na ena (študent-študent).

Naloge Centra za učenje kliničnih veščin – CUKV medicina:

 • Poučevanje kliničnih veščin
 • Izvajanje klinične prakse
 • Izvajanje predmetov Propedevtika, Nujna medicinska pomoč, Ginekologija in Pediatrija
 • Izvajanje izbirnih predmetov
 • Izvajanje izpitov na tablicah
 • Upravljanje z izpitnimi tablicami (na voljo 74 tablic)
 • Tehnična pomoč pri izvajanju izpitov z eaweb
 • Pomoč pri izvedbi in tiskanju izpitov za klinične katedre
 • Koordinacija urnikov za klinične katedre
 • Upravljanje s prostorom simulacijskega centra v Bolnišnici dr. Petra Držaja

Prostor:

 • Simulacijski center v Bolnici dr. Petra Držaja Ljubljana (polno opremljeni prostor- 2x TV LCD, 8 pregledovalnih miz, 20x konferenčni stol in 6x mize) – možnost najema prostora
 • Simulacijski center Korytkova 2

Slike - Simulacijski center v Bolnici dr. Petra Držaja Ljubljana

SIM-Center v BPD2.jpg

 

SIM-Center v BPD1.jpg

 

Privzeta slika predstojnika
PREDSTOJNIK
doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med
NASLOV
Korytkova 2,
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 41 437 471 (Jure Klen)
T: +386 41 437 471 (Lučka Skubic)
T: +386 51 341 833 (Sara Bevc Jonan)
EMAIL
cukv(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
pon - pet: 8:00 - 14:00