Centralna medicinska knjižnica

Osebje

Začasni vodja CMK
Prof. dr. Tomaž Marš, dr. med., univ. dipl. biol.

Izposoja in informacije:

Izobraževanje uporabnikov:

Medknjižnična izposoja:

Nabava knjižničnega gradiva: 

Digitalna knjižnica:

Katalogizacija:

Tajništvo:

Ostalo osebje:

  • Koviljka Milić