Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino

Novice


Predstavitev

Kdaj se je začela v Sloveniji rehabilitacija se ne da točno določiti, lahko pa rečemo, da se je začela pospešeno razvijati po letu 1952. Prvi pobudnik za organizacijo te službe je bil akademik prof. dr. Bogdan Brecelj, ki je že leta 1947 dal pobudo, da je bila ustanovljena šola za fizioterapevte. Leta 1953 je s pomočjo mednarodnih strokovnjakov združil mednarodna izkustva in takratne potrebe in naredil program za razvoj rehabilitacijske dejavnosti v Sloveniji. Ta program je sprejel Svet za zdravstvo in socialno politiko Ljudske Republike Slovenije in na tej osnovi je Izvršni svet skupščine Ljudske Republike Slovenije izdal 25. januarja 1954 odločbo o ustanovitvi Zavoda za rehabilitacijo invalidov. S to odločbo so bili dani tudi pogoji za začetek gradnje prostorov na Linhartovi cesti. Mnogi so takrat menili, da je ta lokacija preveč oddaljena, še posebej glede na bolnišnični objekt na Zaloški cesti, danes pa lahko ugotavljamo pravilnost te odločitve. 


Gradnja novih objektov Zavod LRS za rehabilitacijo invalidov je potekala od leta 1954 do 1962, ko so na to lokacijo preselili oddelka z Vrazovega trga, kjer je leta 1954 začel delovati oddelek za protetiko Zavoda LRS za rehabilitacijo invalidov z 12. posteljami in oddelka na Vilharjevi cesti s 35. posteljami. Glavni arhitekt je bil projektant Danilo Kocjan, ki si je zamislil objekt zgrajen po skandinavskem načinu, zato so zgradbe nizke in razpotegnjene. 

 

Katedra_slika.jpg


 

client-2.jpg
PREDSTOJNICA
doc. dr. Metka Moharič, dr. med.
NASLOV
Linhartova cesta 51
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 475 8441
EMAIL
metka.moharic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
po dogovoru po e-pošti ali telefonu