Zaposleni sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
prof. dr. Miha Arnol, dr. med.
miha.arnolmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
Marija Baraga
marija.pavic-baragamf.uni-lj.si +386 1 522 3466
prof. dr. Aleš Blinc, dr. med.
ales.blincmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr. med.
jana.brguljanhitijmf.uni-lj.si +386 1 522 8341
prof. dr. Jadranka Buturović-Ponikvar
jadranka.buturovicmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
asist. Jan Drnovšek, dr. med.
- -
doc. dr. David Drobne
david.drobnemf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Matjaž Fležar, dr. med.
- -
izr. prof. dr. Zlatko Fras
zlatko.frasmf.uni-lj.si +386 1 522 3152
prof. dr. Simona Gaberšček
simona.gaberscekmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
izr. prof. dr. Jakob Gubenšek, dr. med.
jakob.gubensekmf.uni-lj.si -
doc. dr. Matevž Harlander, dr. med.
matevz.harlandermf.uni-lj.si +386 1 522 2826
doc. dr. Alojzija Hočevar, dr. med.
- -
izr. prof. dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med.
mojca.jensterle-severmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Borut Jug
borut.jugmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
izr. prof. dr. Tomaž Kocjan, dr. med.
tomaz.kocjanmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
prof. dr. Mitja Košnik
mitja.kosnikmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
izr. prof. dr. Matija Kozak
matija.kozakmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
prof. dr. Mirta Koželj, dr. med.
mirta.kozeljmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
prof. dr. Mitja Lainščak, dr. med.
mitja.lainscakmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
izr. prof. dr. Andreja Marn Pernat
andreja.marnpernatmf.uni-lj.si +386 1 522 1541
doc. dr. Gregor Novak, dr. med.
gregor.novakmf.uni-lj.si +386 1 522 9462
prof. dr. Jernej Pajek, dr. med.
jernej.pajekmf.uni-lj.si -
doc. dr. Katja Perdan Pirkmajer, dr. med.
katja.perdanmf.uni-lj.si -
prof. dr. Matej Podbregar, dr. med.
matej.podbregarmf.uni-lj.si -
doc. dr. Gregor Poglajen
gregor.poglajenmf.uni-lj.si +386 1 522 8671
izr. prof. dr. Draženka Pongrac Barlovič, dr. med.
drazenka.pongracbarlovicmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Irena Preložnik Zupan
irena.preloznikzupanmf.uni-lj.si -
doc. dr. Katja Prokšelj, dr. med.
katja.prokseljmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
doc. dr. Peter Radšel, dr. med.
peter.radselmf.uni-lj.si +386 1 522 9513
doc. dr. Žiga Rotar, dr. med.
ziga.rotarmf.uni-lj.si +386 1 522 5533
izr. prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.
nada.rotovnik-kozjekmf.uni-lj.si -
prof. dr. Mišo Šabović, dr. med.
mirza.sabovicmf.uni-lj.si +386 1 431 3124
asist mag. Irena Šarc
irena.sarcmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Miran Šebeštjen
miran.sebestjenmf.uni-lj.si +386 1 522 8541
doc. dr. Matjaž Sever
matjaz.severmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Matjaž Šinkovec
- +386 1 431 3124
asist. dr. Matevž Škerget, dr. med.
matevz.skergetmf.uni-lj.si +386 1 522 8350
doc. dr. Sabina Škrgat, dr. med.
sabina.skrgatmf.uni-lj.si +386 1 522 8754
asist. dr. Alojz Šmid
lojze.smid.jrmf.uni-lj.si -
asist. dr. Ana Spirkoska Mangaroska, diplomiran doktor po medicina, Republika Mekedonija
ana.spirkoska-mangaroskamf.uni-lj.si +386 1 522 8032
prof. dr. Borut Štabuc, dr. med.
borut.stabucmf.uni-lj.si +386 1 522 2639
prof. dr. Dušan Štajer
dusan.stajermf.uni-lj.si +386 1 431 3124
izr. prof. dr. Marjeta Terčelj Zorman
marjeta.tercelj-zormanmf.uni-lj.si +386 1 522 2342
prof. dr. Matija Tomšič
matija.tomsicmf.uni-lj.si +386 1 522 1355
doc. dr. Gregor Tratar
gregor.tratarmf.uni-lj.si +386 1 522 7123
izr. prof. dr. Vilma Urbančič Rovan, dr. med.
vilma.urbancic-rovanmf.uni-lj.si +386 1 522 4891
prof. dr. Bojan Vrtovec
- +386 1 431 3124
doc. dr. Katja Zaletel, dr. med
katja.zaletelmf.uni-lj.si +386 1 522 8282
doc. dr. Mihaela Zidarn, dr. med.
mihaela.zidarnmf.uni-lj.si -
doc. dr. David Žižek, dr. med.
david.zizekmf.uni-lj.si +386 1 522 8534
prof. dr. Igor Zupan, dr. med.
igor.zupanmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Samo Zver, dr. med.
- +386 1 431 3124
Bernarda Zver
internamf.uni-lj.si +386 1 522 5285
client-2.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Mitja Košnik, dr. med.
NASLOV
Zaloška 7
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: 01 431 3124
mobi: 031 790 319
EMAIL
mitja.kosnik(at)klinika-golnik.si
interna(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
vsak dan od 10.00-13.00 ure