Zaposleni sodelavci

Ime in priimek E-pošta Telefon
asist. dr. Fajko Bajrović
fajko.bajrovicmf.uni-lj.si +386 1 543 7052
mag. Iztok Cukjati
iztok.cukjatimf.uni-lj.si -
doc. dr. Milica Gregorič Kramberger
milica.gregorickrambergermf.uni-lj.si +386 1 522 43 25
doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med.
blaz.koritnikmf.uni-lj.si +386 1 522 15 01
asist. razisk. Matija Kuclar, mag. fizike
matija.kuclarmf.uni-lj.si -
prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.
zvezdan.pirtosekmf.uni-lj.si +386 1 522 32 93
izr. prof. dr. Janja Pretnar Oblak, dr. med.
janja.pretnaroblakmf.uni-lj.si +386 1 522 31 65
izr. prof. dr. Uroš Rot, dr. med.
uros.rotmf.uni-lj.si +386 1 522 28 64
Suzana Stritar, dipl.org.
suzana.stritarmf.uni-lj.si -
Tina Štukelj, mag. kogn. zn.
tina.stukeljmf.uni-lj.si -
izr. prof. dr. Maja Trošt
maja.trostmf.uni-lj.si +386 1 522 43 25
client-2.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.
NASLOV
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 3293
EMAIL
zvezdan.pirtosek(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE