client-2.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med.
NASLOV
Zaloška cesta 2
1525 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 3293
EMAIL
zvezdan.pirtosek(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE