Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo

Dopolnilni izpiti

Dopolnilni izpit za kandidate iz drugih držav iz predmeta Otroško in preventivno zobozdravstvo je v obliki pisnega in ustnega izpita. Za izpit zahtevane vsebine so istovetne z vsebinami na dodiplomskem študiju.

Termini dopolnilnih pisnih izpitov 2017/2018:

  • 18. 1. 2018
  • 7. 6. 2018
  • 13. 9. 2018
    Pisni del izpita poteka v predavalnici na Stomatološkim kliniki, Hrvatski trg 6, ob 14 uri.
    Kandidat, ki uspešno opravi pisni izpit (doseže 60 % ali več), po dogovoru z izpraševalcem nadaljuje z ustnim izpitom. Kandidat prinese na ustni izpit zapis stomatološke klinične preiskave, ki ga je predhodno naredil v domačem kraju na izbranem pacientu. Zaželeno je, da ima izbran pacient, pri katerem kandidat naredi stomatološko klinično preiskavo, mlečno ali menjalno denticijo.
    Prijave na pisni del dopolnilnega pisnega izpita: sonja.lebenmf.uni-lj.si
client-2.jpg
PREDSTOJNIK
Izr. prof. dr. Alenka Pavlič, dr. dent. med.
NASLOV
Hrvatski trg 6
1000 Ljubljana
TEL & FAX
T: +386 1 522 42 68
F: +386 1 522 42 68
EMAIL
alenka.pavlic(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Četrtek 10-11 ure