Katedra za sodno medicino in deontologijo

Predstavitev

 

Predstojniki:


† Prof. dr. Janez Milčinski 1973 - 1976

† Prof. dr. Janez Milčinski 1973 - 1976

†Prof. dr. Ulrik Schmidt 1976 - 1983 in 1983 - 1988

†Prof. dr. Ulrik Schmidt 1976 - 1983 in 1983 - 1988

†Doc. dr. Štefan Stražiščar 1983 (nekaj mesecev)

†Doc. dr. Štefan Stražiščar 1983 (nekaj mesecev)

 


Znanstven svetnik, dr. Vladimir Zelenko 1988 - 1990

Znanstven svetnik, dr. Vladimir Zelenko 1988 - 1990


†Doc. dr. Jože Lovšin 1990 - 1999

†Doc. dr. Jože Lovšin 1990 - 1999Prof. dr. Branko Ermenc 1999 - 2014

Prof. dr. Branko Ermenc 1999 -

 

Doc. dr. Tomaž Zupanc 2014 - 

3216ec291e34c2196f8d5bb2b0f61757_200.jpg
​​​​​​​

Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo je bila ustanovljena leta 1973. Tega leta se je po navodilih Kadrovske komisije Medicinske fakultete vodstvo pedagoške dejavnosti ločilo od vodstva strokovne dejavnosti Inštituta za sodno medicino.
Že pred tem je od leta 1945, ko je bil ustanovljen Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, potekal pouk sodne medicine pod vodstvom prof. dr. Janeza Milčinskega.
Od leta 1947 so bili organizirani pouk in tečaji s področja sodne medicine za nekatere delavce v šolah državnega sekretariata za notranje zadeve.  Z odločbo Ministrstva za prosveto Ljudske republike Slovenije (LRS) leta 1948 (št. 2870/1) je bil prof. dr. Janez Milčinski imenovan za »honorarnega predavatelja sodne medicine na juridični fakulteti Univerze v Ljubljani«.  
Pouk Sodne medicine na Stomatološki fakulteti Univerze v Ljubljani se je pričel leta 1952 z odločbo (št. 1191/13) Sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko pri vladi LRS.
Za prvega predstojnika Katedre za sodno medicino in medicinsko deontologijo  je bil izvoljen prof. dr. Janez Milčinski. Predavanja iz medicinske deontologije kot obvezna predavanja so bila za takratne čase v Evropi prava redkost.
Leta 1976 je bil izvoljen za predstojnika katedre prof. dr. Ulrik Schmidt, ki je vodil Katedro do leta 1983. Doc. dr. Štefan Stražiščar je vodenje Katedre prevzel za prof. dr. Ulrikom Schmidtom, vendar le za nekaj mesecev. Po njegovi smrti in vse do svoje upokojitve leta 1988 je Katedro ponovno vodil prof. dr. Ulrik Schmidt.
Leta 1988 je Katedro prevzel znan. svet. dr. Vladimir Zelenko, ki jo je vodil naslednji dve leti, ko je bil za predstojnik Katedre izvoljen doc. dr. Jože Lovšin. Doc. dr. Jože Lovšin je bil predstojnik Katedre vse do upokojitve leta 1999.
Katedro je od leta 1999 in vse do upokojitve septembra 2014 vodil izr. prof. dr. Branko Ermenc,  ki je bil izvoljen v naziv izrednega profesorja za predmet Sodna medicina in medicinska deontologija leta 2005.
Po upokojitvi izr. prof. dr. Branka Ermenca je bil za predstojnika Katedre za sodno medicino in deontologijo izvoljen doc. dr. Tomaž Zupanc.

 

 

Bibliografija

 

Doc. dr. ARMIN ALIBEGOVIĆ, dr. med.
Specialist sodne medicine
Asist. ARMIN ALIBEGOVIĆ, dr. med.

19. 3. 2012 - ponovna izvolitev v naziv asistent
16. 3. 2015 - izvolitev v naziv docenta

1. DROBNIČ, Matej, MARŠ, Tomaž, ALIBEGOVIĆ, Armin, BOLE, Velimir, BALAŽIC, Jože, GRUBIČ, Zoran, BRECELJ, Janez. Viability of human chondrocytes in an ex vivo model in relation to temperatureand cartilage depth. Folia biol., 2005, letn. 51, str. 103-108. [COBISS.SI-ID 20296409]
JCR IF: 0.719, SE (47/65), biology, x: 1.9, SE (140/153), cell biology, x: 4.131, SE (107/115), immunology, x: 3.722
2. ZORC-PLESKOVIČ, Ruda, ALIBEGOVIĆ, Armin, ZORC, Marjeta, MILUTINOVIĆ ŽIVIN, Aleksandra, RADOVANOVIĆ, Ninoslav D., PETROVIČ, Danijel. Apoptosis of cardiomyocytes in myocarditis. Folia biol., 2006, letn. 52, št. 1/2, str. 6-9. [COBISS.SI-ID 21474009]
JCR IF: 0.387, SE (51/64), biology, x: 1.845, SE (125/127), oncology, x: 4.044
3. ZOREC-KARLOVŠEK, Majda, ALIBEGOVIĆ, Armin, BALAŽIC, Jože. Our experience with fatal ecstasy abuse (two case report). Forensic sci. int.. [Print ed.], 2005, letn. 147, suppl. str. S77-S80. [COBISS.SI-ID 18878169]
JCR IF: 1.577, SE (2/9), medicine, legal, x: 1.148Prof. dr. JOŽE BALAŽIC, dr. med.
Specialist sodne medicine
Prof. dr. JOŽE BALAŽIC, dr. med.

24. 10. 2006 izvolitev v naziv redni profesor

1. ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, BALAŽIC, Jože, KOMEL, Radovan. Analysis of nine short tandem repeat (STR) loci in the Slovenian population. Int J Leg Med, 1998, vol. 111, št. 5, str. 248-250, tabele. [COBISS.SI-ID 1623578]
JCR IF: 1.812, SE (17/68), pathology, x: 1.362
2. FERLAN-MAROLT, Vera, BALAŽIC, Jože, KADIŠ, Peter. Forensic implications of pathology - an interdisciplinary profile of cooperation in medicine. Forensic sci. int.. [Print ed.], August 1999, letn. 103, suppl. 1, str. S31-5. [COBISS.SI-ID 10382809]
JCR IF: 1.394, SE (5/10), medicine, legal, x: 1.172
3. KADIŠ, Peter, BALAŽIC, Jože, FERLAN-MAROLT, Vera. Alcoholic ketoacidiosis : a cause of sudden death of chronic alcoholics. Forensic sci. int.. [Print ed.], August 1999, letn. 103, suppl. 1, str. S53-9. [COBISS.SI-ID 10383321]
JCR IF: 1.394, SE (5/10), medicine, legal, x: 1.172
4. ŠTERLINKO, Helena, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, BALAŽIC, Jože, KOMEL, Radovan. Human Y-specific STR haplotypes in a Slovenian population sample. Forensic sci. int.. [Print ed.], 2001, letn. 120, str. 226-228. [COBISS.SI-ID 13913817]
JCR IF: 1.052, SE (4/8), medicine, legal, x: 0.913
5. ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, ŠTERLINKO, Helena, BALAŽIC, Jože, KOMEL, Radovan. Parentage testing with 14 STR loci and population data for 5 STRs in the Slovenian population. Int J Leg Med, 2001, letn. 114, št. 3, str. 178-180. [COBISS.SI-ID 12873177]
JCR IF: 1.138, SE (2/8), medicine, legal, x: 0.913, SE (32/66), pathology, x: 1.625
6. BALAŽIC, Jože, MARUŠIČ, Andrej. Apparent higher brain weight in suicide victims : possible reasons. Psychol. rep., 2002, letn. 90, str. 236-238. [COBISS.SI-ID 14382553]
JCR IF: 0.342, SSE (72/102), psychology, multidisciplinary, x: 1.078
7. ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, BALAŽIC, Jože, KOMEL, Radovan. Sequence polymorphism of the mitochondrial DNA control region in the Slovenian population. Int J Leg Med, 2004, vol. 118, no. 1, str. 1-4, tabele. [COBISS.SI-ID 2929178]
JCR IF: 2.106, SE (1/9), medicine, legal, x: 1.054, SE (19/65), pathology, x: 1.798
8. ZIDAR, Nina, JERUC, Jera, BALAŽIC, Jože, ŠTAJER, Dušan. Neutrophils in human myocardial infarction with rupture of the free wall. Cardiovasc. pathol., 2005, letn. 14, št. 5, str. 247-250. [COBISS.SI-ID 20241625]
JCR IF: 1.706, SE (33/72), cardiac & cardiovascular systems, x: 2.204, SE (32/66), pathology, x: 1.918
9. DROBNIČ, Matej, MARŠ, Tomaž, ALIBEGOVIĆ, Armin, BOLE, Velimir, BALAŽIC, Jože, GRUBIČ, Zoran, BRECELJ, Janez. Viability of human chondrocytes in an ex vivo model in relation to temperatureand cartilage depth. Folia biol., 2005, letn. 51, str. 103-108. [COBISS.SI-ID 20296409]
JCR IF: 0.719, SE (47/65), biology, x: 1.9, SE (140/153), cell biology, x: 4.131, SE (107/115), immunology, x: 3.722
10. ZOREC-KARLOVŠEK, Majda, BALAŽIC, Jože. Evaluation of the post-rotational nystagmus test (PRN) in determining alcohol intoxication. J. anal. toxicol., 2005, letn. 29, št. 5, str. 390-393. [COBISS.SI-ID 20332505]

11. J. VOUK, Katja, STRMECKI, Lana, BIDOVEC, Matjaž, HUDLER, Petra, JEREB, Simona, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, BALAŽIC, Jože, LESKOVAR, Boštjan, HOJS, Radovan, KOMEL, Radovan. PKD1 and PKD2 mutations in Slovenian families with autosomal dominant polycystic kidney disease. BMC med. genet., 2006, letn. 7, št. 6, str. [1-26]. [COBISS.SI-ID 20248025]
12. BALAŽIC, Jože, PREBIL, Ivan, ČERTANC, Niko. Computer simulation of the accident with nine victims. Forensic sci. int.. [Print ed.], 2006, letn. 156, str. 161-165. [COBISS.SI-ID 20266457]
JCR IF: 1.397, SE (4/9), medicine, legal, x: 1.188
13. PUNGERČIČ, Galina, VIDETIČ, Alja, PESTOTNIK, Anita, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, ZUPANC, Tomaž, BALAŽIC, Jože, TOMORI, Martina, KOMEL, Radovan. Serotonin transporter gene promoter (5-HTTLPR) and intron 2 (VNTR) polymorphisms : a study on Slovenian population of suicide victims. Psychiatr. genet., 2006, vol. 16, no. 5, str. 187-191. [COBISS.SI-ID 3545882]
JCR IF: 2.141, SE (75/131), genetics & heredity, x: 3.644, SE (118/199), neurosciences, x: 3.275
14. GAZVODA, Barbara, JUVAN, Robert, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, REPŠE, Stanislav, FERLAN-MAROLT, Vera, BALAŽIC, Jože, KOMEL, Radovan. Genetic changes in Slovenian patients with gastric adenocarcinoma evaluated interms of microsatellite DNA. Eur. j. gastroenterol. hepatol., 2007, vol. 19, no. 12, str. 1082-1089. [COBISS.SI-ID 3688986]
JCR IF (2006): 1.895, SE (30/48), gastroenterology & hepatology, x: 2.88
15. TRAPEČAR, Matej, BALAŽIC, Jože, DROBNIČ, Katja. Sichtbarmachung von Fingerabdrücken auf menschlicher Haut. Kriminalistik, 2007, jahr. 61, 1, str. 47-51, tabele. [COBISS.SI-ID 1275370]
JCR IF (2006): 0.061, SSE (27/27), criminology & penology, x: 0.919
16. TRAPEČAR, Matej, BALAŽIC, Jože. Fingerprint recovery from human skin surfaces. Sci Justice, Nov. 2007, vol. 47, št. 3, str. 136-140. http://www.sciencedirect.com/science/journal/13550306. [COBISS.SI-ID 2105032]
JCR IF (2006): 0.574, SE (8/9), medicine, legal, x: 1.188, SE (61/65), pathology, x: 1.981
17. TRATAR, Gregor, BLINC, Aleš, PODBREGAR, Matej, KRALJ, Eduard, BALAŽIC, Jože, ŠABOVIČ, Mišo, SERŠA, Igor. Characterization of pulmonary emboli ex vivo by magnetic resonance imaging and ultrasound. Thromb. res.. [Print ed.], 2007, vol. 120, issue 5, str. 763-771. [COBISS.SI-ID 20631591]
JCR IF (2006): 2.058, SE (35/61), hematology, x: 3.006, SE (28/52), peripheral vascular disease, x: 2.703
18. BALAŽIC, Jože, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena. Quality control and quality assurance in DNA laboratories : legal, civil and ethical aspects. Forensic sci. int.. [Print ed.], August 1999, letn. 103, suppl. 1, str. S1-5. [COBISS.SI-ID 10382297]
JCR IF: 1.394, SE (5/10), medicine, legal, x: 1.172
19. FERLAN-MAROLT, Vera, BALAŽIC, Jože. Quality assurance in morphological diagnosis. Making sense of evaluation and comparison of results in clinical and forensic pathology. Forensic sci. int.. [Print ed.], August 1999, letn. 103, suppl. 1, str. S13-20. [COBISS.SI-ID 10382553]
JCR IF: 1.394, SE (5/10), medicine, legal, x: 1.172
20. SMRKOLJ, Vladimir, BALAŽIC, Jože, PRINČIČ, Janez. Intracranial injuries by a screwdriver. Forensic sci. int.. [Print ed.], 1995, let. 76, str. 211-216. [COBISS.SI-ID 4437721]
JCR IF: 1.254, SE (3/11), medicine, legal, x: 0.827
21. MAŠERA, Andrej, BALAŽIC, Jože, LUZAR, Boštjan. Traumatic splenic rupture in a patient with cystic fibrosis. Forensic sci. int.. [Print ed.], Avgust 1999, letn. 103, suppl. 1, str. S45-7. [COBISS.SI-ID 10383065]
JCR IF: 1.394, SE (5/10), medicine, legal, x: 1.172
22. BALAŽIC, Jože, ROTT, Tomaž, JANČIGAJ, Tomaž, POPOVIĆ, Mara, SLABE-ZEJFERT, Marija, ŠVIGELJ, Viktor. Amniotic fluid embolism with involvement of the brain, lungs, adrenal glands, and heart. Int J Leg Med, 2003, letn. 117, št. 3, str. 165-169. [COBISS.SI-ID 16343769]
JCR IF: 2.093, SE (1/9), medicine, legal, x: 1.231, SE (21/64), pathology, x: 1.856
23. BALAŽIC, Jože, MARUŠIČ, Andrej. The completed suicide as interplay of genes and environment. Forensic sci. int.. [Print ed.], 2005, letn. 147, suppl. , str. S1-S3. [COBISS.SI-ID 19037657]
JCR IF: 1.577, SE (2/9), medicine, legal, x: 1.148
24. ŠKIBIN, Ljubislava, BILBAN, Marjan, BALAŽIC, Jože. Harmful alcohol use of those who died a violent death (the extended region of Ljubljana 1995-1999). Forensic sci. int.. [Print ed.], 2005, letn. 147, suppl. , str. S49-S52. [COBISS.SI-ID 19039449]
JCR IF: 1.577, SE (2/9), medicine, legal, x: 1.148
25. BALAŽIC, Jože, GRAJN, A., KRALJ, Eduard, ŠERKO, Alfred, ŠTEFANIČ, Borut. Expression of fibronectin suicidal in gunshot wounds. Forensic sci. int.. [Print ed.], 2005, letn. 147, suppl. , str. S5-S7. [COBISS.SI-ID 19038169]
JCR IF: 1.577, SE (2/9), medicine, legal, x: 1.148
26. ZOREC-KARLOVŠEK, Majda, ALIBEGOVIĆ, Armin, BALAŽIC, Jože. Our experience with fatal ecstasy abuse (two case report). Forensic sci. int.. [Print ed.], 2005, letn. 147, suppl. , str. S77-S80. [COBISS.SI-ID 18878169]
JCR IF: 1.577, SE (2/9), medicine, legal, x: 1.148
27. VOUK, Katja, STRMECKI, Lana, BIDOVEC, Matjaž, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, BALAŽIC, Jože, KOMEL, Radovan. Linkage of Slovenia ADPKD families to PKD1 locus. Pflügers Arch, 2000, letn. 439, št. 3, [suppl.], str. R70. [COBISS.SI-ID 11150041]
JCR IF: 2.203, SE (25/76), physiology, x: 2.347
28. ROTT, Tomaž, BALAŽIC, Jože, JANČIGAJ, Tomaž, POPOVIČ, M..., ZAJFERT-SLABE, M..., ŠVIGELJ, Viktor. Eosinophilic myocarditis as a part of anaphylactoid syndrome of pregnancy (ASP). Histopathology, October 2002, letn. 41, suppl. 1, str. 137. [COBISS.SI-ID 15398361]
JCR IF: 2.869, SE (60/153), cell biology, x: 3.923, SE (13/64), pathology, x: 1.827
29. VOUK, Katja, STRMECKI, Lana, BIDOVEC, Matjaž, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, BALAŽIC, Jože, KOMEL, Radovan. Linkage of Slovenian ADPKD families to PKD1 locus. Eur J Hum Genet, 1999, letn. 7, suppl. 1, str. 139. [COBISS.SI-ID 10662361]
JCR IF: 2.554, SE (103/295), biochemistry & molecular biology, x: 3.058, SE (36/105), genetics & heredity, x: 3.061


Doc. dr. TOMAŽ ZUPANC, dr. med.
Specialist sodne medicine
Asist. TOMAŽ ZUPANC, dr. med.

19. 11. 2012 - izvolitev v naziv docenta

1. VIDETIČ, Alja, PUNGERČIČ, Galina, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, ZUPANC, Tomaž, TOMORI, Martina, KOMEL, Radovan. Association study of seven polymorphisms in four serotonin receptor genes on suicide victims. Am. j. med. genet., Part B Neuropsychiatr. genet., 2006, vol. 141B, no. 6, str. 669-672. [COBISS.SI-ID 3546138]
JCR IF: 4.463, SE (28/131), genetics & heredity, x: 3.644, SE (12/95), psychiatry, x: 2.618
2. PUNGERČIČ, Galina, VIDETIČ, Alja, PESTOTNIK, Anita, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, ZUPANC, Tomaž, BALAŽIC, Jože, TOMORI, Martina, KOMEL, Radovan. Serotonin transporter gene promoter (5-HTTLPR) and intron 2 (VNTR) polymorphisms : a study on Slovenian population of suicide victims. Psychiatr. genet., 2006, vol. 16, no. 5, str. 187-191. [COBISS.SI-ID 3545882]
JCR IF: 2.141, SE (75/131), genetics & heredity, x: 3.644, SE (118/199), neurosciences, x: 3.275
3. VIDETIČ, Alja, PUNGERČIČ, Galina, ZUPANC, Tomaž, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, BALAŽIC, Jože, TOMORI, Martina, KOMEL, Radovan. Candidate genes and suicide completion : serotonergic pathway. Am. j. med. genet., Part B Neuropsychiatr. genet., 2006, letn. 141B, št. 7, str. 754. [COBISS.SI-ID 23070169]
JCR IF: 4.463, SE (28/131), genetics & heredity, x: 3.644, SE (12/95), psychiatry, x: 2.618
4. PREGELJ, Peter, TOMORI, Martina, PUNGERČIČ, Galina, VIDETIČ, Anja, DOLNIČAR, Robert, KOMEL, Radovan, ZUPANC, Tomaž, BALAŽIC, Jože. Environmental and genetic factors: a study on Slovenian population of suicide victims. The world journal of biological psychiatry, 2007, letn. 8, suppl. 1, str. 167. [COBISS.SI-ID 23125209]
JCR IF (2006): 2.094, SE (49/95), psychiatry, x: 2.618
5. ZUPANC, Oskar, ZUPANC, Tomaž, BRVAR, Miran, BUNC, Matjaž. Arthroscopic treatment of knee joint injury for intraarticular mercury from a broken thermometer. Arch Orthop Trauma Surg, 2007. [COBISS.SI-ID 23481561]
JCR IF (2006): 0.793, SE (30/43), orthopedics, x: 1.283, SE (96/138), surgery, x: 1.487
6. Zidar N, Odar K, Glavač D, Jerše M, Zupanc T, Stajer D. Cyclooxygenase in normal human tissues - is COX-1 really a constitutive isoform, and COX-2 an inducible isoform? J Cell Mol Med. 2008 Jul 24. [Epub ahead of print] PMID: 18657230 [Pub Med - as supplied by publisher]
7. Videtic A, Debeljak N, Zupanc T, Pregelj P. Case report on the analysis of single nucleotide polymorphisms of the serotonergic pathway and array-based comparative genomic hybridisation of a suicide victim. Psychiatr Danub. 2008 Jun; 20(2):245-8. PMID: 18587299 [PubMed - in process]
8. Zidar N, Ddolenc-Strazar Z, Jeruc J, Jerse M, Balazic J, Gartner U, Jermol U, Zupanc T, Stajer D. Expression of cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 in the normal human heart and in myocardial infarction. Cardiovasc Pathol. 2007 Sep-Oct; 16(5);300-4. Epub 2007 Apr 5. PMID: 17868881 [PubMed - indexed for MEDLINE]Viš. znan. sod. asist. dr. IRENA ZUPANIČ PAJNIČ, univ. dipl. biol.
Znan. sod. asist. dr. IRENA ZUPANIČ PAJNIČ, univ. dipl. biol.

IRENA ZUPANIČ PAJNIČ

 

4.2.2015 – ponovna izvolitev v naziv asistentke

4.2.2013 – izvolitev v naziv višje znanstvene sodelavke

28.3.2016 – ponovna izvolitev v naziv docentke na Biotehniški fakulteti v Ljubljani

 

1. Zupanič Pajnič I. (2016) Extraction of DNA from human skeletal material, in: Goodwin W (Ed), Forensic DNA Typing Protocols, Methods in Molecular Biology, vol 1420, doi 10.1007/978-1-4939-3597-0_7, Springer Science&Business Media, LLC, New York, pp 89-108.

2. BALLANTYNE, Kaye N., BALAŽIC, Jože, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, et al. Towards male individualization with rapidly mutating Y-chromosomal STRs. Human mutation, 2014;35(8):1021-1032.

3. KOCJAN, Boštjan, GALE, Nina, HOČEVAR-BOLTEŽAR, Irena, SEME, Katja, FUJS KOMLOŠ, Kristina, HOŠNJAK, Lea, MAVER VODIČAR, Polona, JELEN, Mateja, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, BALAŽIC, Jože, POLJAK, Mario, et al. Identical human papillomavirus (HPV) genomic variants persist in recurrent respiratory papillomatosis for up to 22 years. The Journal of infectious diseases, 2013;207(4): 583-587.

4. Lakshmi Chaitanya, Irena Zupanič Pajnič, Susan Walsh, Jože Balažic, Tomaž Zupanc, Manfred Kayser, Bringing colour back after 70 years: Predicting eye and hair colour from skeletal remains of World War II victims using the HIrisPlex system, Forensic Science International: Genetics http://dx.doi.org/10.1016/j.fsigen.2016.10.004

5. Zupanič Pajnič I, Debska M, Gornjak Pogorelc B, Vodopivec Mohorčič K, Balažic J, Zupanc T, Štefanič B, Geršak K. Highly efficient automated extraction of DNA from old and contemporary skeletal remains. J For Leg Med. 2016;37:78-86.

6. JEMELJANOVA, V., GOBRUSJONOKA, O., BERGERE, O., LATISHEVA, K., PODOVŠOVNIK, Eva, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena. Population data for 15 autosomal STR loci from Latvia. International journal of legal medicine, 2015;129(4):739-740.

7. Sadam M, Tasa G, Tiidla A, Lang A, Podovšovnik Axelsson E, Zupanič Pajnič I. Population data for 22 autosomal STR loci from Estonia. Int J Legal Med. 2014; in press.

8. Zupanič Pajnič I, Podovšovnik E, Balažic J. Slovenian population data for five new European Standard Set short tandem repeat loci and SE33 locus. Croat Med J. 2014;55(1):14-18.

9. Zupanič Pajnič I. Genetic identification of Second World War victim's skeletal remains. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. ISBN 978-3-659-45306-9.

10. Zupanič-Pajnič I. Molekularnogenetska identifikacija skeletnih ostankov. Med Razgl. 2013;52(2):213-234.

11. Zupanič Pajnič I. Molekularnogenetska preiskava 300 let starih skeletov iz Auerspergove grobnice (Molecular genetic analyses of 300 years old skeletons from Auersperg tomb). Zdrav Vestn. 2013;82(12):796-808.

12. Tomaž Zupanc, Jože Balažic, Borut Štefanič and Irena Zupanič Pajnič. Performance of the Human Quantifiler, the Investigator Quantiplex, and the Investigator ESSplex Plus kit for quantification and nuclear DNA typing of old skeletal remains. Rom J Legal Med. 2013;21(2):119-124.

13. Zupanič-Pajnič I. A comparative analysis of the AmpFlSTR Identifiler and PowerPlex 16 autosomal Short Tandem Repeat (STR) amplification kits on the skeletal remains excavated from Second World War mass graves in Slovenia. Rom J Legal Med. 2013;21(1):73-78.

14. Zupanič-Pajnič I, Gornjak-Pogorelc B, Balažic J, Zupanc T, Štefanič B. Highly efficient nuclear DNA typing of the World War II skeletal remains using three new autosomal Short Tandem Repeat amplification kits with the extended European Standard Set of loci. Croat Med J. 2012; 53(1):17-23.

15. GERŠAK, Ksenija, FRANIĆ, Damir, VEBLE, Alenka, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, TERAN, Nataša, WRITZL, Karin. Premature ovarian failure with FMR1 premutation, X chromosome mosaicism and blood lymphocyte microchimerism. Climacteric, 2011;14(2):289-293.

16. Zupanič-Pajnič I. Forenzična genetika. Med Razgl. 2011; 50(3):325-40.

17. Zupanič-Pajnič I. Preverjanje identitete arhiviranih bioloških vzorcev ob sumu na njihovo zamenjavo. Pravosod Bilt. 2011; 32(2):285-97.

18. Zupanič-Pajnič I. Identifikacija bioloških sledi z molekularno genetskimi metodami.
Pravosod Bilt. 2011; 32(2):299-325.

19. Zupanič Pajnič I. Visoko učinkovita metoda ekstrakcije DNA iz skeletnih ostankov. (Highly efficient DNA extraction method from skeletal remains). Zdrav Vestn. 2011;80(3):171-181.

20. Zupanič-Pajnič I, Gornjak-Pogorelc B, Balažic J. Molecular genetic identification of skeletal remains from the Second world war Konfin I mass grave in Slovenia. Int J Legal Med. 2010; 124(4):307-17.

21. Zupanič Pajnič I. Molekularno genetska identifikacija domobranskih žrtev. (Molecular genetic identification of the Slovene home guard victims). Zdrav Vestn. 2008;77(11):745-750.

22. GAZVODA, Barbara, JUVAN, Robert, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, REPŠE, Stanislav, FERLAN-MAROLT, Vera, BALAŽIC, Jože, KOMEL, Radovan. Genetic changes in Slovenian patients with gastric adenocarcinoma evaluated interms of microsatellite DNA. European journal of gastroenterology & hepatology, 2007;19(12):1082-1089.

23. VIDETIČ PASKA, Alja, PUNGERČIČ, Galina, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, ZUPANC, Tomaž, TOMORI, Martina, KOMEL, Radovan. Association study of seven polymorphisms in four serotonin receptor genes on suicide victims. American journal of medical genetics. Part B, Neuropsychiatric genetics, 2006;141B(6):669-672.

24. VOUK, Katja, STRMECKI, Lana, BIDOVEC, Matjaž, HUDLER, Petra, JEREB, Simona, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, BALAŽIC, Jože, LESKOVAR, Boštjan, HOJS, Radovan, KOMEL, Radovan. PKD1 and PKD2 mutations in Slovenian families with autosomal dominant polycystic kidney disease. BMC medical genetics, 2006;7(6):1-26.

25. PUNGERČIČ, Galina, VIDETIČ PASKA, Alja, PESTOTNIK, Anita, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena, ZUPANC, Tomaž, BALAŽIC, Jože, TOMORI, Martina, KOMEL, Radovan. Serotonin transporter gene promoter (5-HTTLPR) and intron 2 (VNTR) polymorphisms : a study on Slovenian population of suicide victims. Psychiatric genetics, 2006;16(5):187-191.

26. Zupanič Pajnič I, Balažic J, Komel R. Sequence polymorphism of the mitochondrial DNA control region in the Slovenian population. Int J Legal Med. 2004; 118(1):1-4.

27. Zupanič-Pajnič I, Balažic J, Komel R, Golouh R. Identifikacija tkivnih vzorcev z molekularno-biološkimi metodami. Onkologija 2002; 6(1):17-20.

28. Zupanič Pajnič I, Šterlinko H, Balažic J, Komel R. Parentage testing with 14 STR loci and population data for 5 STRs in the Slovenian population. Int J Legal Med. 2001; 114(3):178-80.

29. Šterlinko H, Zupanič-Pajnič I, Balažic J, Komel R. Human Y-specific STR haplotypes in a Slovenian population sample. Forensic Sci Int. 2001; 120 226-8.

30. BALAŽIC, Jože, ZUPANIČ-PAJNIČ, Irena. Quality control and quality assurance in DNA laboratories : legal, civil and ethical aspects. Forensic Science International, 1999;103(suppl. 1):S1-5.

31. Zupanič I, Balažic J, Komel R. Analysis of nine short tandem repeat (STR) loci in the Slovenian population. Int J Legal Med. 1998; 111(5):248-50.

 

 
Asist. Gregor Haring, dr.med.
specialist sodne medicine


 
3. 2. 2014 - prva izvolitev v naziv asistent

 

1. Haring, Gregor, Šurlan, Miloš, Ocena vloge endovaskularnega zdravljenja zožitev in zapor arterije subklavije pri steal sindromu, prispevek na konferenci, 2004, 67-68, COBISS.SI-ID 19082969.
2. Haring, Gregor, Zupanič Slavec, Zvonka, Lepota mikroskopskega sveta v umetniški upodobitvi : razstava medicinske ilustratorke Smiljane Didek, Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije ISSN: 1318-0193.- Letn. 9, št. 1 (2000), str. 101-102.
3. Haring, Gregor, Kralj, Eduard, Balažic, Jože, Ermenc, Branko, Diagnostic value of post-mortem examination of the cardiac conduction system, Proceedings of the 17th International Meeting on Forensic Medicine Alpe-Adria-Panonia, Portorož, Slovenia, May 7-10, FSI supplement series, 2009. str. 72-75.
4. Dragojevič, Jana, Zupan, Janja, Haring, Gregor, Herman, Simon, Komadina, Radko, Marc, Janja, Triglyceride metabolism in bone tissue is associated with osteoblast and osteoclast differentiation: a gene expression study, Journal of bone and mineral metabolism ISSN: 0914-8779.- Vol. 31, iss. 5 (2013), str. 512-519.  IF - 2.22
5. Zupan, Janja, van't Hof, Rob J., Vindišar, Franci, Haring, Gregor, Trebše, Rihard, Komadina, Radko, Marc, Janja, Osteoarthritic versus osteoporotic bone and intra-skeletal variations in normal bone: Evaluation with [micro]CT and bone histomorphometry, Journal of orthopaedic research ISSN: 0736-0266.- Vol. 31, iss. 7 (2013), str. 1059-1066. IF - 2.875


Novice

Jože Balažic.jpg
PREDSTOJNIK KATEDRE
prof. dr. Jožef Balažic
NASLOV
Korytkova 2
1104 Ljubljana
TEL
T: +386 1 543 7202
EMAIL
andreja.zagorc(at)mf.uni-lj.si
URADNE URE
Vsak dan od 10.00 – 12.00 ure
Oziroma po predhodnem dogovoru s tajništvom na T: +386 1 543 72 02