2. letnik

Oralna biologija

Cilji

Cilj študija oralne biologije je poznavanje in razumevanje bioloških osnov normalnega in patološkega dogajanja v ustni votlini. Študent se seznani z načinom pridobivanja novega znanja na področju oralne biologije in z vplivom tega znanja na zvišanje kvalitete oskrbe bolnika. I. Študent spozna anatomijo in histološko zgradbo stalnih in mlečnih zob ter temelje okluzije, spozna in razume pojme in izraze iz anatomije in histologije zobnega organa, smiselno uporablja osnovna dejstva in koncepte iz anatomije in histologije zobnega organa in jih zna uporabljati pri kliničnih predmetih. II. Študent spozna osnove razvoja obraza, ustnega neba, razvoja zob in podrobneje razvoja posameznih tkiv zobnega organa, znanje zna uporabljati pri kliničnih predmetih. Seznani se z mehanizmom izraščanja zob in menjavo mlečnega s stalnim zobovjem. III. Študent na molekulski ravni spozna biološka in biokemična dogajanja v ustni votlini.

Vsebina

Anatomija stalnih in mlečnih zob, temelji okluzije, artikulacije in žvečenja, histologija zobnega organa (sklenina, dentin, zobna pulpa, cement, pozobnica, kost, gingiva), razvoj ustne votline in zobnega organa (zgodnji razvoj zoba, razvoj dentina, sklenine, korenine, zobnega cementa, pozobnice, zobiščnega nastavka, dlesni,  zobne pulpe), izraščanje, regeneracija in reparacija trdih zobnih tkiv, biologija in biokemija sline, trdih zobnih tkiv, obzobnih tkiv in posebni vidiki molekularne biologije v dentalni medicini.


PDF dokument

PDF dokument


REŽIM ŠTUDIJA

(REŽIM ŠTUDIJA)


URNIK

(URNIK)


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Ime in priimek
T: +386 1 543 77 20
E: ime.priimek(at)mf.uni-lj.si

uradne ure