Začetek predavanj

Predavanja iz predmeta Sodna medicina se bodo pričela v četrtek, 27. 9. 2018 ob 8. uri v predavalnici na Inštitutu za fiziologijo, Zaloška 4.