2. kolokvij iz biologije celice za študente Biokemije

 

2. kolokvij iz biologije celice za študente Biokemije, FKKT, bo 28.01.2020 ob 9.00. Kolokvij bo v vajalnici Inštituta za biologijo celice, Vrazov trg 2. Študenti se na kolokvij prijavijo z mailom v tajništvo Inštituta (icb(at)mf.uni-lj.si) do 27.01.2020 do 12 ure.