3. kolokvij iz biologije celice za študente biokemije, FKKT

 

3. zaključni kolokvij za študente 2. letnika biokemije, FKKT bo v četrtek 13.06.2019 ob 9.00 v vajalnici Inštituta za biologijo celice, MF, Vrazov trg 2. Kandidati se na kolokvij prijavijo z e-pošto v tajništvo Inštituta za biologijo celice (icb(at)mf.uni-lj.si) ali svojemu asistentu do srede 12.06. do 12.00.