3. kolokvij iz biologije celice za študente mikrobiologije, BF

 

3. kolokvij iz biologije celice za študente 1. letnika mikrobiologije, BF, bo v 19.08.2019 ob 10.00 v vajalnici Inštituta za biologijo celice, Vrazov trg 2. Kandidati se na kolokvij prijavijo preko elektronske pošte v tajništvu Inštituta za biologijo celice (icb(at)mf.uni-lj.si) ali svojemu asistentu do srede 14.08.2019 do 12.00.