4. kolokvij iz biologije celice za študente Biokemije, FKKT

 

4. kolokvij iz biologije celice za študente 2. letnika Biokemije, FKKT, bo 23.08.2019 ob 9.00 v vajalnici Inštituta za biologijo celice, Vrazov trg 2. Kandidati se na kolokvij prijavijo preko elektronske pošte v tajništvu Inštituta za biologijo celice (icb(at)mf.uni-lj.si) ali svojemu asistentu do četrtka 22.08.2019 do 12.00.