III. delni kolokvij - razpored študentov

 

Razpored študentov medicine in dentalne medicine za III. delni kolokvij iz predmeta biologija celice, ki bo v torek, 15.01.2019 ob 7.00

 

 

VELIKA PREDAVALNICA MF, Korytkova 2

1.

AŽMAN PISTOTNIK Dan

BACICCHI Dejan

BAHČIČ Erazem

BAJEC Tisa

BARTOLJ Karin

BENČIN Aljaž

BERGANT Matic

BOGATAJ Neža

BRATUŠA Žan

BUKOVEC Vid

2.

BUT Vid

BUZEČAN Kristina

CELIN Desiree

CESAR Matic

COLJA Kristina

CVETKO Filip

ČADONIČ Katja

ČESEN Nika

ČUK Ana

DEBELAK Maša

DELEVIĆ Mihael

DENKOVSKA Mihaela

3.

DERVIŠIĆ Džana

GARTNAR Tanja

GERBEC Nuša

GLINŠEK Erik

GODINA Eva

GOLOB Aja

GOMEZELJ Lota Zala

GRAZER Katarina

4.

GREGORČIČ Matic

HABERL Barbara

JAKLIČ Tim

JAKOŠ Patricija

JAMBRIŠKO Maša

JARC Lana

JELENC Tilen

JEREB Matej

ŠKOBALJ Satja

5.

JERMAN Bor

KAFOL Jan

KARASMANAKIS Ivana

KARNER Nina

KAZIĆ Adelisa

KERIN Miha

KLEMEN Katja

KLEMENC Kaja

KLEMENČIČ Rebeka

6.

KOCIPER Blaž

KOKOLE Aljaž

KONČAN Mirjam

KOPAČ Ira

KORADY Denis

KOŠIR Neža

KOVAČ Maruša

KRAJAČIČ Jurij

KOGOVŠEK Žan                                          

SREDNJA PREDAVALNICA MF, Korytkova 2

7. 

KRAŠEVEC Maša

KRAVANJA Pia

KRISTAN Neža

KRŽIŠNIK Urša

KUNČIČ Katarina

KUNEJ Luka

LAGANIS Andrej

LAKOSELJAC Anja

8.

LOČNIŠKAR Jaka

LUKŠIČ Nik

MARZIDOVŠEK Hana

MEDIŽEVEC Adriana

MEDLE Nastja

MEDVED Tim

MENCIN Katrina

MIHOVEC Anamarija

9.

MILIĆEVIĆ Ana

MILOTIĆ Dominik

MIRKOVIČ Bor

MREVLJE Erik

NASTESKA Andrijana

NOVLJAN Eva

OLENIK Petra

ORELJ Aljoša

10.

OSMANKIĆ Erna

PAGON Katja

PAVKOVIČ Anja

PEČAVER NEŽMAH Patrik

PEČNIK Lovro

PESJAK Luka

PETERLIN Lara

NIKOLOV Emil

TRIFUNOSKI Dimitar

PREDAVALNICA  INŠTITUTA ZA FIZIOLOGIJO, Zaloška cesta 4

11.

PETROVIČ David

POGAČAR Neža

POGORELEC Daša

PREGELJC Katja

PREVEC Jaka

PUNČUH Kevin

PUNGARTNIK Primož

PUŠENJAK Matevž

RAC Tilen

RAJ Sergeja

RAKUŠA Hana

12.

REBEK Dominik

REDEK Leon

RIGLER Martin

RUTAR Alenka

SALOBIR Katarina

SARDOČ Žiga

SEDIĆ Naila

SKOK Eva

SMAJIĆ Elnur

SMOLE Juš

STARC Eva Monika

13.

STOJANOVIĆ Maša

STOPAR Aljaž

SUPOVEC Eva

SUPOVEC Urška

SVETE Maja

ŠERNEK Barbara

ŠEŠEK Ana

ŠETINA Matic

ŠIMUNDIĆ Ahac

BUJANOVIĆ Elena

STRLE Nika Aleša           

MALA PREDAVALNICA MF, Korytkova 2

15. 

VALENTINČIČ Marjetka

VERBIČ Martin

VINDIŠAR Luka

VODLAN Izza

VRTAČNIK Maša Marija

WALLAS Nik

ZAJEC Anastazija

ZAKŠEK Kaja

ZUGAN Lea

ŽNIDAR Tinkara

16. 

ŽUGELJ Nina

ŽUMER Ana

ŽUNIČ Nina

BERČIČ Andraž

BLATNIK Ajda

BRAJNIK Zarja

DIDIĆ Niko

DROBNIČ Martin

FIJAVŽ Luka

FORTUNA Kristjan

GOLEŽ Marja

GORJUP Alja

HOSTNIK Petra

PREDAVALNICA INŠTITUTA ZA BIOFIZIKO MF, Vrazov trg 2

14.

ŠKRJANC Lea Loti

ŠMID Tanja

ŠUBIČ Živa

ŠVARC Miha

TERČON Igor

TODIĆ Valerija

TOMAŽIČ Klara

TOROMANOVIĆ Edina

TURK Gaja

17.

JARC Gaja

JELOČNIK Jure

JERŠE Zala

KOKELJ Sara

KORITNIK Manca

KOTNIK Jana

KOTNIK Nina

KUSTEC Nina

LONČAR Eva

LUČIĆ Lana

18.

MARINKO Luka

MARTINČIČ Tadej

MRVAR Marjeta

NABERNIK Eva

NOVINEC Ema

PAVEC Andraž

PLUT Anž

ŠERTOVIĆ Ahmed

TABOR Nika

VAJALNICA INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO CELICE, Vrazov trg 2

19. skupina

PRESKAR Jasna

PRPIČ Katja

RAJAČIČ Ana

RAZPOTNIK Gaja

REBERNIK Teja

REGORŠEK Lina

ROŽANC Nina

RUDOLF Nastja

RUTAR Nina

SOBOTIČ Tamara

STRMEC Nika

ŠKRJANEC Maruša

20.

ŠTORMAN Barbara

TARA Anita

TAVČAR Janja

TURK Valentina

ZAVADLAV Živa

ZGOJZNIK Nika

ZORMAN Mina

ŽAGAR Anže

TISOVIC Maja

HOGE ANJA