II.Kolokvij za študente FKKT, smer biokemija

 

II. kolokvij iz biologije celice za študente FKKT, smer biokemija bo v torek 29. 01. 2019 ob 11.00. Kolokvij bo na vajalnici Inštituta za biologijo celice, MF, Vrazov trg 2. Kandidati se na kolokvij prijavijo z e-pošto v tajništvo Inštituta (icb(at)mf.uni-lj.si) do ponedeljka 28. 01. 2019 do 13.oo!