Informacije glede izpitnih rokov v naslednjem tednu

Naslednji izpit iz Biologije celice bo potekal v živo 10.9.2020 ob 10 h v predavalnici za biofiziko, Vrazov trg 2. Ustni izpiti bodo predvidoma v ponedeljek, 14.9.2020.

Izpiti iz izbirnih predmetov bodo potekali v živo 10.9.2020 ob 9 h v prostorih Inštituta za biologijo celice.

Izjemoma je možno izpite opravljati na daljavo v primeru, da zaradi omejitev pri prehajanju državne meje ne morete biti prisotni v Ljubljani. Študentje, ki so opravičeni do opravljanja izpita na daljavo, naj se obvezno oglasijo po elektronski pošti na naslov mojca.stojandolar(at)bf.uni-lj.si.