IV. zaključni kolokvij iz biologije celice za študente medicine in dentalne medicine

 

IV. zaključni kolokvij iz biologije celice za študente medicine in dentalne medicine bo torek 3.9. Pisni del ob 9.00, praktični pa ob 10.15 v vajalnici 1, Inštituta za biologijo celice, MF.
Ponavljalne vaje bodo v petek 30.8. od 9.00-10.00.