Izpit in I. zaključni kolokvij iz Biologije celice

 

PISNI DEL izpita iz BIOLOGIJE CELICE dne 29.januarja 2019 bo ob 8.00 uri  za vse študente medicine in dentalne medicine v veliki predavalnici MF, Korytkova 2.

 

PISNI DEL zaključnega kolokvija iz BIOLOGIJE CELICE bo 01.02.2019 od 8.00 do 9.00 ure v veliki predavalnici MF, Korytkova 2.
 

PRAKTIČNI DEL zaključnega kolokvija bo 01.02.2019 od 9.30 do 10.15 v vajalnicah Inštituta za biologijo celice, Vrazov trg 2.

 

PONAVLJALNE VAJE za zaključni kolokvij iz BIOLOGIJE CELICE bodo v torek, 29.januarja 2019 od 8.00 do 9.00 ure na Inštitutu za biologijo celice