Izredni kolokvij iz biologije celice

 

Izredni kolokvij bo 11.11.2019 ob 9.00 v vajalnici Inštituta za biologijo celice. Ponavljalne vaje bodo 8.11.2019 ob 9.00 v vajalnici Inštituta za biologijo celice. Na kolokvij in/ali ponavljalne vaje se obvezno prijavite najkasneje do 7.11.2019 do 12.00 na e-mail: mojca.stojandolar(at)mf.uni-lj.si