Izredni kolokvij iz biologije celice za študente MDM

Izredni kolokvij bo potekal na daljavo 29.10.2020 ob 9 h. Obvezne so prijave, ki jih zbiramo do 26.10.2020 ob 9 h na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/303681.

Nadaljna navodila bodo prijavljeni študentje dobili po elektronski pošti.