Kolokvij pri predmetu Biologija celice bo 11. 1. 2021 ob 15.00

Kolokvij pri predmetu Biologija celice za študente Medicine in Dentalne medicine bo 11. 1. 2021 ob 15.00.

Kolokvij bo potekal na daljavo, zato bo tehnična generalka kolokvija v času ponavljane vaje 5. 1. 2021.

Vse kandidate prosimo, da se prijavite na kolokvij najkasneje do 27.12.2020 na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/315186. Na ta način vam bomo lahko pravočasno posredovali vsa navodila in obvestila ter vam uredili dostop do virtualnega mikroskopa in spletnih poročil za ponavljanje in utrjevanje kolokvijske snovi v spletni učilnici. Vprašanja v zvezi z izvedbo kolokvija lahko pošljete na elektronski naslov: dasa.zupancic(at)mf.uni-lj.si.