Krkino priznanje za raziskovalno nalogo

Gaja Markovič je prejela Krkino priznanje za raziskovalno nalogo z naslovom Vloga fokalne adhezijske kinaze in njenih inhibitorjev pri nastanku tunelskih membranskih nanocevk in preživetju rakavih urotelijskih celic. Mentorica raziskovalne naloge je bila prof. dr. Mateja Erdani Kreft, somentorica pa doc. dr. Nataša Resnik. Priznanje je bilo Gaji podeljeno on-line na povezavi https://www.krkinenagrade.si/o-krkinih-nagradah/simpozij-in-razglasitev-2020-10/ (čas: od 2:41:46 do 2:42:02).

 

Gaja.jpg