Navodila za pisni del 3. izpitnega roka 27. 8. 2020 pri predmetu Biologija celice

Pisni del izpita bo potekal v četrtek 27. 8. 2020 od 10:15 do 10:45 po video-konferenci Webex in v spletni učilnici.

Pred izpitom pripravite spletno kamero, mikrofon in zvočnik (ne slušalke). Spletna kamera naj bo nastavljena tako, da vas snema od glave do rok. Zvočnik naj bo nastavljen na najnižjo raven, ki še zagotavlja dobro slišnost. Kamera in mikrofon morata biti ves čas izpita vklopljena.

Ker boste pristopali k izpitu preko aplikacije Webex na povezavi: https://medicinskafakulteta.webex.com/meet/mateja.erdani
in se bo potrebno identificirati, že pred izpitom pripravite osebni dokument. Identifikacija pred izpitom nam bo vzela nekaj časa, zato bomo pričeli s sejo Webex ob 9:50, Poimensko vas bomo poklicali in takrat pokažite osebni dokument (osebno izkaznico ali študentsko izkaznico s sliko).

V spletni učilnici pri predmetu Biologija celice se bo ob 10:15 aktivirala dejavnost Izpit 27. 8. 2020 Biologija celice 3. rok, ki bo aktivna 30 minut. Bodite pozorni na to, da pravočasno zaključite z odgovori, ki morajo biti pred zaključkom izpita odposlani. 

Izpita ni dovoljeno zvočno ali slikovno snemati.

Študenti s posebnim statusom (podaljšan čas pisanja) na svoj status opozorite izvajalca preverjanja znanja pred izvedbo/pisanjem.

Pomembno za celoten čas trajanja preverjanja znanja:

  1. Med preverjanjem prosimo, da gledate v svoj test (na ekranu) ali v kamero. Pomembno je tudi, da ste celoten  čas opravljanja preverjanja znanja pred kamero in ne zapuščate njenega dosega.
  2. Ker morajo biti mikrofoni vklopljeni celoten čas trajanja preverjanja znanja, vas prosimo, da pazite, da s premikanjem, govorjenjem ipd. ne ustvarjate trušča in s tem motite ostale udeležence.
  3. Morebitne tehnične težave javite sprotno osebi, ki izvaja preverjanje znanja, sicer nezmožnosti opravljanja preverjanja iz tega razloga ne bomo mogli upoštevati kot upravičene. Kako se bodo tehnične težave obravnavale pri izvedbi bo odvisno od tehnične težave in odločitve učitelja, ki izvaja preverjanje znanja.
  4. Na svoje računalnike si namestite program/aplikacijo Safe Exam Browser (SEB), saj brez uporabe SEB ne bo mogoče reševanje izpita. Vsa navodila, kako zaženete varni brskalnik in spletno učilnico v njem, imate na prvi strani spletne učilnice, na katero pridete takoj ob prijavi. V bloku »Preverjanje znanja s Safe Exam Browser (SEB) / E-exams with SEB« imate vsa dodatna navodila za SEB in ustrezne kazalce.