Objavljamo rezultate izpitov iz izbirnih predmetov

Objavljamo rezultate izpitov iz izbirnih predmetov:

Humana genetika
Vpisna številka Ocena
41190269 9
41170222 8
   
Temelji medicinske celične biologije
41190067 10
   
Tkivno inženirstvo v raziskavah in regenerativni medicini 
41150024 8