Obvestilo glede prijave na kolokvij 11.1.2021 - za študente, ki letos ne obiskujejo vaj pri predmetu Biologija celice

Študente, ki letos ne obiskujejo vaj pri predmetu Biologija celice in se želijo prijaviti na kolokvij 11.1.2021, prosimo, da se poleg prijave preko spletne ankete najkasneje do 27.12.2020 prijavijo tudi po elektronski pošti na naslov mojca.stojandolar(at)mf.uni-lj.si. Na ta način vam bomo lahko omogočili dostop do spletne učilnice in spletnega kolokvija.