Ponavljalne vaje in zaključni kolokvij pri predmetu Biologija celice

Ponavljalne vaje pred zaključnim kolokvijem iz Biologije celice bodo v ponedeljek, 31.8.2020 ob 13 h v vajalnici Inštituta za biologijo celice.

Zaključni kolokvij ob v sredo, 2.9. ob 9 h, prav tako v vajalnici IBC.

Študentje naj se na kolokvij prijavijo po elektronski pošti na naslov mojca.stojandolar(at)mf.uni-lj.si.