Razpored ustnih izpitov pri predmetu Biologija celice v torek, 10.11.2020

Ustni izpiti pri predmetu Biologija celice bodo v torek, 10.11.2020 sledili pisnemu delu. Potekali bodo na daljavop preko aplikacije Webex po naslednjem razporedu:

 Torek 10.11.2020 ob 12 h
Na povezavi https://medicinskafakulteta.webex.com/meet/peter.veranic študentje z vpisnimi številkami:
41190217
41180253
41190171
41190030
Na povezavi https://medicinskafakulteta.webex.com/meet/mateja.erdani študentje z vpisnimi številkami:
41190071
41190077
41190247
 Torek 10.11.2020 ob 13:30
Na povezavi https://medicinskafakulteta.webex.com/meet/mateja.erdani študentje z vpisnimi številkami:
41190103
41160238