Rezultati I. kolokvija za študente biokemije, FKKT

 

Rezultati kolokvija iz BIOLOGIJE CELICE za študente FKKT, smer BIOKEMIJA 14.01.2019

 

Študenti morajo pred vpisom ocene vrniti skripto!

 

 

30170002        24 točk              

30170005        24 točk              

30170013        22 točk           

30170020        24 točk             

30170022        21 točk             

30019034        25 točk              

30170057        22 točk              

30170059        23 točk               

30170061        26 točk             

30190035        negativno           

30170073        25 točk              

30170078        24 točk             

30170079        24 točk             

30170100        28 točk             

30170103        25 točk              

30019044        negativno       

30170287        18 točk             

30170119        23 točk               

30170131        26 točk              

30170141        25 točk             

30019051        26 točk              

30170152        27 točk               

30170289        22 točk                

30170166        17 točk                

30170177        24 točk               

30170193        23 točk               

30170217        23 točk              

30019059        negativno         

30170222        24 točk              

30170228        20 točk             

30019060        18 točk             

30170243        24 točk              

30019063        20 točk             

30170265        24 točk             

30170271        22 točk