Rezultati III. zaključnega kolokvija za študente medicine in dentalne medicine

 

Rezultati III. zaključnega kolokvija z dne 21.08.2019.

* Opomba: neg. - negativna ocena je lahko iz katerega koli sklopa, ne glede na mesto vpisa

 

 

1. sklop

2. sklop

3. sklop

41180035

neg

 

 

41180057

87

88

92

41170086

neg

 

 

41180253

neg

 

 

41170240

83

64

61

41180123

neg

 

 

41180246

75

66

60

41180247

62

65

85

41180228

87

69

70

41180215

neg