Rezultati pisnega dela izpita pri predmetu Biologija celice

 

Rezultati pisnega dela izpita iz BIOLOGIJE CELICE za študente medicine in dentalne medicine dne 29.01.2019

 

41180032            92,5 %                 

41180208            50,5 %                 

41180209            36 %                    

41180049            82 %                    

41180051            86,5 %                 

41180083            78,5 %                   

41180085            94,5 %                 

41180086            95,5 %                 

41180243            48,5 %                   

41180099            80,5 %                 

41180100            62,5 %                 

41180101            63,5 %                 

41180110            66,5 %                 

41180114            57,5 %                 

41180116            93,5 %                 

41180118            81 %                    

41180260            72 %                    

41180124            70,5 %                 

41180125            75 %                    

41180128            53,5 %                 

41180135            75 %                    

41180138            86,5 %                 

41180140            81,5 %                 

41180216            54 %                    

41180143            38 %                      

41180149            60 %                    

41180151            38,5 %                 

41180166            77 %                    

41180167            83,5 %                 

41180186            67,5 %                 

41180229            92 %                    

41180188            60 %                    

41180194            72,5 %                 

41180199            46 %                    

41180204            63,5 %                 

41170032            55 %                    

41170228            37,5 %                 

41170060            68,5 %                 

41170231            60 %                    

41170236            63,5 %                 

41170076            43 %                    

41170249            50 %                    

41170097            34 %                    

41170241            76 %                      

41170114            74,5 %                 

41170150            52 %                    

41170229            36,5 %                 

41170242            49,5 %