Inštitut za biokemijo

Laboratorij za proučevanje molekularnih osnov in biokemijskih označevalcev hormonsko odvisnih bolezni

 

Vodja: prof. dr. T. Lanišnik Rižner

 

Člani:
Pedagoški:

  • asist. dr. Maša Sinreih

Raziskovalci:

  • znanstv. sod. dr. Katja Kristan
  • asist. dr. Katja Vouk (zunanja sodelavka)
  • Eva Hafner, univ. dipl. biol.
  • dr. Teja Klančič
  • Klara Gregorič, mag. biotehnol.

Mladi raziskovalci:

  • Renata Pavlič, mag. biokem.
  • Marko Hojnik, dr. med.

Tehnična pomoč:

  • Špela Kos, mag. biokem.

 

Spletna stran

MG.jpg
PREDSTOJNIK
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
F: +386 1 543 76 41
EMAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si