Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko

Laboratorij za proučevanje molekularnih osnov in biokemijskih označevalcev hormonsko odvisnih bolezni

 

Vodja: prof. dr. T. Lanišnik Rižner

 

Člani:
Pedagoški:

  • asist. dr. Maša Sinreih

Raziskovalci:

  • znanstv. sod. dr. Katja Kristan
  • asist. dr. Katja Vouk (zunanja sodelavka)
  • Eva Hafner, univ. dipl. biol.
  • dr. Teja Klančič
  • dr. Maja Pušić
  • Marija Gjorgoska, mag. nevr. zn.

Mladi raziskovalci:

  • Renata Pavlič, mag. biokem.
  • Marko Hojnik, dr. med.

Tehnična pomoč:

  • Špela Kos, mag. biokem.

 

Spletna stran

MG.jpg
PREDSTOJNIK / HEAD
prof. dr. Marko Goličnik, univ. dipl. kem.
NASLOV / ADDRESS
Vrazov trg 2
1000 Ljubljana
TEL & FAX
Pisarna inštituta
T: +386 1 543 76 40
Študentska pisarna
T: +386 1 543 76 47
E-POŠTA / E-MAIL
Pisarna inštituta
nevenka.flis-slibar(at)mf.uni-lj.si
Študentska pisarna
david.fatur(at)mf.uni-lj.si