Interni razpis za sofinanciranje razvojnega sodelovanja znotraj zveze EUTOPIA (S.E.1.1)

Univerza v Ljubljani vabi k sodelovanju na internem razpisu Sofinanciranje razvojnega sodelovanja znotraj Zveze EUTOPIA (2024) v okviru ukrepa RSF »Razvoj sodelovanja v transnacionalnih učnih skupnostih« (ukrep S.E.1.1).

V okviru ukrepa S.E.1.1 bo UL v 2024 dodatno sofinancirala spodnje aktivnosti članice oziroma rektorata:

 • sofinanciranje razvojnega sodelovanja in krepitev povezovanja znotraj Zveze EUTOPIA;
 • pridobivanje novih strokovnih znanj, dobrih praks in kompetenc v mednarodnem okolju za osebni in poklicni razvoj zaposlenih na Univerzi v Ljubljani;
 • preverjanje možnosti za razvoj sodelovanja v transnacionalnih učnih skupnosti znotraj Zveze EUTOPIA.

Namen internega razpisa je sofinanciranje razvojnega sodelovanja Univerze v Ljubljani znotraj Zveze EUTOPIA, vključno s povezovanjem, deljenjem dobrih praks, iskanjem priložnosti za mednarodno sodelovanje študentov in osebja, prenosom in uporabo strokovnega znanja in preverjanjem možnosti za razvoj sodelovanja v transnacionalnih učnih skupnosti znotraj Zveze EUTOPIA.

Cilji razvojnega sodelovanja so:

 • spodbuditi pedagoške delavce Univerze v Ljubljani, da se povezujejo s kolegi z univerz Zveze EUTOPIA, izmenjujejo dobre prakse, promovirajo aktivnosti zveze EUTOPIA, še posebej razvoj sodelovanja v transnacionalnih učnih skupnostih,
 • spodbuditi strokovne delavce Univerze v Ljubljani, da s pedagoškimi delavci sodelujejo pri razvoju sodelovanja v transnacionalnih učnih skupnostih, se povezujejo s kolegi z univerz Zveze EUTOPIA, izmenjujejo dobre prakse na primerljivem področju dela, promovirajo aktivnosti zveze EUTOPIA, še posebej razvoj sodelovanja v transnacionalnih učnih skupnostih,
 • identificirati priložnosti za izboljšave trenutnih procesov, okrepljene zmogljivosti za uvedbo sprememb glede izboljšav na primerljivem področju dela in mednarodnega sodelovanja,
 • širše razumevanje mednarodnega visokošolskega izobraževanja, strategij internacionalizacije, praks, politik in sistemov na področju izobraževanja in usposabljanja,
 • izboljšati kakovost dela in aktivnosti v korist študentov,
 • izboljšati kompetence, ki so povezane s strokovnimi profili, vključno z digitalnimi kompetencami,
 • večje možnosti za strokovni in poklicni razvoj,
 • prenos in uporaba znanja na Univerzi v Ljubljani.

Zvezo EUTOPIA poleg Univerze v Ljubljani sestavlja še devet evropskih univerz in šest globalnih partnerjev:

1.       Cergy Paris Université, Francija

2.       Göteborgs universitet, Švedska

3.       NOVA Universidade Nova de Lisboa, Portugalska

4.       Technische Universität Dresden, Nemčija

5.       Univeritatea Babeş-Bolyai, Romunija

6.       Università Ca’ Foscari, Italija

7.       Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Španija

8.       Universty of Warwick, Združeno Kraljestvo

9.       Vrije Universiteit Brussel, Belgija

10.   Arizona State University, ZDA

11.   Kyungpook National University, Južna Koreja

12.   Monash University, Avstralija

13.   Stellenbosch University, Južna Afrika

14.   Universidad de los Andes, Kolumbija

15.   Université Internationale de Rabat, Maroko

 

Prijave sprejemajo do vključno 30. oktobra 2024 oziroma do porabe sredstev. Sporazum o mobilnosti za razvojno sodelovanje prijavitelj/ica posreduje najmanj 15 delovnih dni pred odhodom na mobilnost v elektronski obliki na e-naslov eutopia.more(at)uni-lj.si.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na eutopia.more(at)uni-lj.si.

Razpis

Potrdilo o izvedenih aktivnostih

vsebinsko poročilo