Javni razpis »Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024-2027«

MVZI je v petek, 21. 6. 2024, objavilo Javni razpis »Problemsko učenje študentov v delovno okolje: gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju 2024-2027« (PUŠ v delovno okolje 2024-2027).

Rok za prijavo skupne UL vloge je 16. 9. 2024 do 10. ure.

Informativni dan MVZI bo potekal v torek, 12. 07. 2022, ob 10. uri online. Naknadno bo Univerza v Ljubljani organizirala informativno srečanje z vsemi podrobnimi navodili. 

Prijavitelj je UL s skupno vlogo, v katero so vključeni vsi predlagani projekti članic. Prosim, da v ta namen izpolnite v priloženo Excelovo tabelo Podatki za prijavo na JR »PUS v delovno okolje 2024-2027« in jo posredujete v Mednarodno pisarno do petka, 19. 7. 2024 (jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si). Projektne prijave bo potrebno nato na UL poslati do 31. 8. 2024.

Nosilec in izvajalec posameznega projekta: članica UL

Obdobje upravičenih stroškov za celotno trajanje projekta je do 30. 9. 2027, opredeljeno pa je za vsako študijsko leto posebej, in sicer:

-          študijsko leto 2024/2025 (prvo odpiranje) od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025;

-          študijsko leto 2025/2026 (drugo odpiranje) od 1. 10. 2025 do 30. 9. 2026 in

-          študijsko leto 2026/2027 (tretje odpiranje) od 1. 10. 2026 do 30. 9. 2027.

 

Razpis je razdeljen na dva sklopa:

Sklop A: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju z gospodarstvom, v katerega mora biti vključenih najmanj pet do devet študentov, ki so ves čas trajanja projekta vpisani na javno veljavni študijski program, najmanj enega pedagoškega mentorja in najmanj enega delovnega mentorja iz gospodarstva. Vsi vključeni partnerji (pedagoški mentor, delovni mentor iz gospodarstva in študenti) morajo v obdobju trajanja projekta (do pet mesecev) opraviti skupaj najmanj 1300 ur. Za projekt je na voljo pavšalni znesek v višini 24.000 €.

Sklop B: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju  negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, v katerega mora biti vključenih najmanj štiri in največ osem študentov, ki so ves čas trajanja projekta vpisani na javno veljavni študijski program, najmanj enega pedagoškega mentorja in najmanj  enega strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. Vsi vključeni partnerji (pedagoški mentor, strokovni sodelavec iz lokalnega/regionalnega okolja in študenti) morajo v obdobju trajanja projekta (do pet mesecev) opraviti skupaj najmanj 1000 ur. Za projekt je na voljo pavšalni znesek v višini 20.700 €.

Najvišje možno število predlaganih projektov na članico UL je določeno z JR (glede na število vpisanih študentov), in sicer:

 

za Sklop A:

MF: do 4 projekte in

 

za Sklop B:

MF: do 2 projekta in

 

Odpiranja in prijave bodo potekale po študijskih letih.