Ob prilagajanju izbire ali odmerka zdravil glede na genski zapis 30 % manj neželenih učinkov

Po izsledkih raziskave mednarodne skupine raziskovalcev iz sedmih držav pod vodstvom nizozemskih raziskovalcev iz Leidna, se pri bolnikih pojavlja kar za 30 % manj resnih neželenih učinkov različnih zdravil, če je izbira zdravil prilagojena njihovemu genskemu zapisu. V raziskavi so sodelovali tudi raziskovalci iz Laboratorija za farmakogenetiko UL MF ter več kot 50 slovenskih zdravnikov in zdravstvenih delavcev iz 5 kliničnih oddelkov in centrov in 6 zdravstvenih domov.


Raziskava, katere rezultati so objavljeni v reviji The Lancet je kot prva vključevala velik nabor zdravil, kar 39, iz različnih terapevtskih skupin. Vsem je bilo skupno, da na njihovo presnovo ali delovanje vplivajo pogoste genetske spremembe v 12 farmakogenih in da za te pare gen-zdravilo obstajajo na dokazih temelječa priporočila glede prilagajanje izbire ali odmerka zdravila glede na genetski zapis posameznika. V okviru raziskave so bila ta priporočila prevedena v nacionalne jezike vseh sodelujočih držav, tudi v slovenščino. Razvita so bila tudi orodja za podporo kliničnemu odločanju. Pomembna novost je bil tudi tako imenovani pre-emptivni pristop. V študijski skupini so zdravniki in bolniki prejeli rezultate farmakogenetske analize in priporočila glede izbire in odmerjanja izbranih zdravil že ob pričetku zdravljenja. Bolniki iz kontrolne skupine so te rezultate in priporočila prejeli ob koncu raziskave. Vsi bolniki pa so prejeli plastične kartice s QR kodo, tako imenovane farmakogenetske izkaznice, s povzetkom svojih farmakogenetskih informacij in seznam zdravil s priporočilom glede prilagajanja izbire ali odmerka zdravila glede na njihove genetske značilnosti. Zdravniki so poročali, da so jim bile prejete informacije v veliko pomoč pri usmerjanju zdravljenja in so marsikdaj tudi pojasnile, zakaj predhodna zdravljenja niso bila učinkovita, ta priporočila pa jim bodo lahko v pomoč pri usmerjanju zdravljenja tudi v bodoče. Bolniki pa so poročali, da so zadovoljni, da bo lahko njihovo zdravljenje potekalo bolj varno in da so lahko bolj aktivno vključeni v proces zdravljenja. 


Ker je raziskava pokazala, da več kot 95 % bolnikov nosi vsaj eno genetsko spremembo v katerem od 12 farmakogenov, raziskovalci želijo, da bi bilo farmakogenetsko testiranje dostopno vsakemu bolniku. 

Videoizjava prof. dr. Vite Dolžan, vodje slovenske skupine raziskovalcev, za STA je dostopna tukaj
Izjave nekaterih zdravnikov, zdravstvenih delavcev in bolnikov, ki so sodelovali v raziskavi, so objavljene v spodnjem dokumentu.

Izjave sodelujočih v projektu 
 

 

Novica_Dolžan.png