Redno tedensko testiranje študentov UL MF - navodila za odvzem

V nadaljevanju vas obveščamo o navodilih za odvzem v okviru rednega tedenskega testiranja študentov UL MF. Prosimo vas, da se navodil natančno držite in jih dosledno upoštevate.

POMEMBNO!
Če se pri študentu pojavijo znaki ali simptomi okužbe z virusom SARS-CoV-2, mora študent
za ustrezno zdravstveno obravnavo in presojo o testiranju na prisotnost virusa SARS-CoV-2
kontaktirati svojega osebnega izbranega zdravnika, ki presodi o nadaljnji zdravstveni obravnavi!

Študenti s simptomi in znaki okužbe zgornjih dihal naj se ne udeležijo rednega tedenskega testiranja, 
temveč se o zdravstveni obravnavi dogovorijo s svojim izbranim osebnim zdravnikom!

 

Splošno o rednem tedenskem testiranju študentov

1. UL Medicinska fakulteta za študente UL MF, ki opravljajo klinično usposabljanje v UKC Ljubljana in Onkološkem inštitutu (klinične vaje, klinična praksa), organizira redno tedensko testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2.

2. V okviru rednega tedenskega testiranja je opravljeno testiranje na prisotnost virusa v nosno-žrelnem prostoru.

3. Testiranje je za študente brezplačno in je pogoj za pristop h kliničnemu usposabljanju.

4. Študenti, ki opravljajo klinično usposabljanje (klinične vaje, klinično prakso) v drugih učnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih, naj se testirajo v skladu s protokoli in navodili učnih bolnišnic in zdravstvenih zavodov, v katerih usposabljanje opravljajo.

5. Študenti, ki imajo v zadnjih šestih mesecih potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 z molekularno-genetskim testiranjem (PCR), se testiranja ne udeležijo in o tem fakulteto obvestijo na elektronski naslov jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si.

6. Študenti, ki so bili cepljeni c cepivom proti COVID-19, se testiranja ne udeležijo in o tem fakulteto obvestijo na elektronski naslov jerneja.celofiga(at)mf.uni-lj.si pod naslednjimi pogoji:

  • je od drugega odmerka cepiva Pfizer minil vsaj 1 teden,
  • sta od drugega odmerka cepiva Moderna minila vsaj 2 tedna ali
  • so od prvega odmerka cepiva AstraZeneca minili vsaj 3 tedni

 

Testiranje študentov, ki opravljajo klinično usposabljanje v UKC Ljubljana in Onkološkem inštitutu - navodila za odvzem

Uporaba obrazne zaščitne maske je obvezna ves čas zadrževanja v prostorih UL MF.
Ob vstopu in izstopu iz prostorov UL MF morate obvezno razkužiti roke.
Do vseh ostalih oseb morate vedno vzdrževati ustrezno medosebno razdaljo (najmanj 2 metra).
V prostore UL MF lahko vstopate samo brez znakov oziroma simptomov okužbe zgornjih dihal in ob pozivu.

 

Navodila za odvzem

1. Odvzemno mesto se nahaja na UL MF, Korytkova 2, seminar II.

2. Na odvzemno mesto pridite največ 5 minut pred predvidenim terminom testiranja.

3. Na testiranje počakajte zunaj, pred stavbo UL MF. V stavbo vstopite le, ko vas k temu pozovejo. Pripravite kartico zdravstvenega zavarovanja (KZZ), osebni dokument in potrdilo o študiju na UL MF (potrdilo o vpisu ali študentska izkaznica).

4. Ko vas pozovejo, da lahko vstopite, nadaljujte do seminarja II. Administratorju podajte KZZ. 

5. Ob pozivu vstopite v seminar II.

6. V seminarju II se usedite na stol. Ob pozivu obrazno zaščitno masko spustite pod nos; usta naj ostanejo zaščitena. Takoj po odvzemu obrazno zaščitno masko ponovno pravilno namestite na obraz.

7. Po odvzemu takoj zapustite stavbo UL MF.

8. O rezultatu testiranja boste obveščeni preko nacionalnega sistema obveščanja preko sporočila SMS. Več o tem je na voljo na spletni strani NIJZ: nijz.si/rezultati-covid
Do izvida testiranja lahko študenti dostopajo tudi preko portala zvem.ezdrav.si (z digitalnim potrdilom), preko CRPP pa ima dostop do izvida tudi osebni izbrani zdravnik. Rezultat lahko študenti pričakujejo v roku 24 ur.

9. Ukrepi glede na rezultat testiranja so zbrani v spodnji tabeli:

  negativni rezultat pozitivni rezultat
Kontakt z zdravstveno službo Kontakt osebnega zdravnika in nadaljnje ukrepanje nista potrebna. Študent mora kontaktirati svojega osebnega
izbranega zdravnika, ki bo študentu odredil
vsaj 10-dnevno izolacijo (osamitev).
Študenta bo v največ 3 dneh kontaktirala tudi
epidemiološka služba NIJZ. Izolacijo zaključi
osebni izbrani zdravnik na podlagi strokovnih
smernic. Šele takrat se lahko študent vrne v
običajno življenje brez posebnosti.
Obveščanje organizacijske enote

Študent o rezultatu testiranja ne obvešča organizacijske enote, pri kateri je opravljal obveznosti.

Študenta prosimo, da o pozitivnem rezultatu
testiranja obvesti organizacijsko enoto
(katedro), pri kateri je opravljal obveznosti.
Pouk

Študent se lahko udeleži pouka brez posebnosti.

Študent se lahko udeleži pouka po zaključku
izolacije
, o čemer odloči osebni izbrani
zdravnik na podlagi strokovnih smernic.

Navodila za izolacijo v primeru pozitivnega izvida testiranja so na voljo na spletni strani NIJZ.
 

10. Študente opozarjamo, da morajo kljub negativnemu rezultatu testiranja še naprej strogo upoštevati vse higienske ukrepe (obrazne zaščitne maske, varnostna razdalja, razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna uporaba OVO).

11. DOSTOPNOST IZVIDOV

Če potrebujete pisni izvid testiranja, imate na razpolago naslednje možnosti:

a) Izvid si lahko kadar koli sami natisnete s spletnega portala  https://zvem.ezdrav.si/domov. Na portal lahko vstopate s svojim digitalnim certifikatom. To potrdilo velja kot dokaz o negativnem izvidu v okviru Slovenije.

b) Originalni izvid lahko prejmete zgolj za namen končanja morebitne mobilnosti v Sloveniji in odhoda domov; prav tako pa ga lahko prejmejo tudi študenti UL MF, ki odhajajo na mobilnost v tujino.

V tem primeru se prosim na testiranje prijavite v sredo kadar koli ter pošljite elektronsko sporočilo z zahtevo po uradnem izvidu na anka.ursic(at)mf.uni-lj.si Sporočilo mora na naslov prispeti najkasneje v sredo do 18. ure; po tem roku bodo izvidi v fizični obliki uničeni. IZvidboste lahko prevzeli osebno na testirni točki v četrtek med 10:00-11:00.

Izvid je mogoče prejeti samo v papirnati obliki! 

V e-pošto obvezno dopišite:

- vašo številko kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) in
- poštni naslov, na katerega želite, da se vam izvid pošlje.

Izvidi bodo posredovani v papirnati obliki na naslov, ki ga boste navedli.

Posredovanje izvida preko elektronske pošte ali na kakršen koli drug način kot po navadni pošti ni mogoče.

»Obdelava osebnih podatkov v zvezi s testiranjem / cepljenjem študentov


Študenti UL MF, ki bodo udeleženi pri pouku v fizični obliki, se morajo na poziv osebe, ki izvaja pouk/izobraževanje, izkazati bodisi z negativnim testom na COVID-19 bodisi s potrdilom o cepljenju.

Testiranje


Študenti imajo tedensko možnost izvedbe testa na IMI UL MF. Izvid in rezultati testa se obravnavajo kot vsak drug PCR test, ki ga izvede in za katerega podatke hrani IMI v okviru opravljanja strokovne dejavnosti in se ne beležijo v druge evidence. Podatke v povezavi z izvedbo testa (ime, priimek, e-naslov, naslov, št. zdr. kartice) in z vpogledom v negativni test/izvid za študenta UL MF obdeluje zaradi nemotenega zagotavljanja izobraževanja, ki je dolžna izvajati na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis) in opravljanja njenih nalog, ki so ji dodeljene na podlagi ZVis in zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja – preprečevanja epidemije COVID-19,  kar ustreza pravni podlagi tč. (c) in (e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov - GDPR  in tč. (i) prvega odstavka 9. člena GDPR. Uporabniki zbirke podatkov so IMI,  profesorji oz. osebe, ki izvajajo izobraževalni program. 

  • v tabelo za testiranje je dovoljeno vnesti le podatke študentov in zaposlenih na UL MF, vaši podatki pa so vidni tudi vsem ostalim prijavljenim v razpisanem terminu;
  • seznam je zaradi usklajevanja terminov dostopen vsem, ki bodo na vrsti v določenem terminu testiranja
     

»V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate več pravic. Za več informacij o vaših pravicah obiščite spletno stran UL MF: O fakulteti /Pravni akti/ Obvestilo v zvezi z izvrševanjem pravic, vezanih na osebne podatke. V zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko tudi kontaktirate upravljalca UL MF, Vrazov trg 2 1000, Ljubljana, e-naslov: dekanat(at)mf.uni-lj.si, oziroma se obrnete na osebo, pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov na UL: dpo(at)uni-lj.si«