Nizkopražno testiranje študentov in zaposlenih UL MF - navodila za odvzem

V nadaljevanju vas obveščamo o navodilih za odvzem brisa v okviru nizkopražnega testiranja študentov in zaposlenih UL MF. Prosimo vas, da se navodil natančno držite in jih dosledno upoštevate.

POMEMBNO!
Testiranje ni namenjeno zasebnim ali potovalnim potrebam!

 

Splošno o nizkopražnem testiranju študentov in zaposlenih


1. UL Medicinska fakulteta za študente UL MF in zaposlene na UL MF organizira nizkopražno testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2, s katerim želi UL MF zagotoviti varno študijsko in delovno okolje.

2. V okviru nizkopražnega testiranja je opravljeno testiranje na prisotnost virusa v nosno-žrelnem prostoru po metodi PCR po predhodnem odvzemu brisa.

3. Nizkopražno testiranje je namenjeno študentom in zaposlenim na UL MF, ki so bili v visoko- ali nizkorizičnem stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 in bi se radi prepričali, da ne bodo ogrožali okolice v okviru študijskih ali delovnih obveznosti. Nizkopražnega testiranja se lahko udeležijo tudi študenti ali zaposleni z neznačilnimi in blagimi simptomi okužbe zgornjih dihal. Testiranje ni namenjeno zasebnim ali potovalnim potrebam!

V primeru jasnih simptomov ali znakov okužbe zgornjih dihal in hkrati pozitivne epidemiološke anamneze (stik  z pozitivno osebo ali potovanje v državah z večjo ogroženostjo), študente in zaposlene prosimo, da se za ustrezno zdravstveno obravnavo obrnejo na svojega izbranega osebnega zdravnika.

4. Pristop k nizkopražnemu testiranju je prost, brezplačen in na podlagi samostojne presoje posameznika.

5. Študente in zaposlene vzpodbujamo, da možnost testiranja izkoristijo in s tem prispevajo k zaustavitvi pandemije covid-19 in poskrbijo za varno študijsko ter delovno okolje.

6. Testiranja se študenti in zaposleni lahko udeležijo tudi, če so že bili cepljeni ali so bolezen covid-19 že preboleli.

7. Termini odvzema brisov v okviru nizkopražnega testiranja bodo predvidoma ob sredah in četrkih dopoldan. O terminih in razporejanju na termine za odvzem brisov boste obveščeni po ustaljenih kanalih.

Uporaba obrazne zaščitne maske je obvezna ves čas zadrževanja v prostorih UL MF.
Ob vstopu in izstopu iz prostorov UL MF morate obvezno razkužiti roke.
Do vseh ostalih oseb morate vedno vzdrževati ustrezno medosebno razdaljo (najmanj 2 metra).
V prostore UL MF lahko vstopate samo brez znakov oziroma simptomov okužbe zgornjih dihal.

 

Navodila za odvzem

1. Odvzemno mesto se nahaja na UL MF, Korytkova 2, seminar II.

2. Na odvzemno mesto pridite največ 5 minut pred predvidenim terminom testiranja.

3. Na testiranje počakajte zunaj, pred stavbo UL MF. Pripravite kartico zdravstvenega zavarovanja (KZZ), osebni dokument in potrdilo o študiju na UL MF (potrdilo o vpisu ali študentska izkaznica - velja za študente).

4. Pred seminarjem II administratorju podajte KZZ in na vpogled pokažite osebni dokument. Študenti morajo tudi obvezno pokazati potrdilo o vpisu ali študentsko izkaznico z vpisno številko, ki se prične s 411.

5. Ob pozivu vstopite v seminar II.

6. V seminarju II se usedite na stol. Ob pozivu obrazno zaščitno masko spustite pod nos; usta naj ostanejo zaščitena. Takoj po odvzemu obrazno zaščitno masko ponovno pravilno namestite na obraz.

7. Po odvzemu takoj zapustite stavbo UL MF.

8. O rezultatu testiranja boste obveščeni preko nacionalnega sistema obveščanja preko sporočila SMS. Več o tem je na voljo na spletni strani NIJZ: nijz.si/rezultati-covid
Do izvida testiranja lahko dostopate tudi preko portala zvem.ezdrav.si (z digitalnim potrdilom), preko CRPP pa ima dostop do izvida tudi osebni izbrani zdravnik. Rezultat lahko pričakujete v roku 24 ur.

9. Ukrepi glede na rezultat testiranja so zbrani v spodnji tabeli:

  negativni rezultat pozitivni rezultat
Kontakt z zdravstveno službo Kontakt osebnega zdravnika in nadaljnje ukrepanje nista potrebna. Obvezen je kontakt z izbranim osebnim zdravnikom, ki bo presodil o odreditvi
vsaj 10-dnevne izolacije (osamitve). Izolacijo zaključi osebni izbrani zdravnik na podlagi strokovnih smernic. Šele takrat se lahko oseba vrne v običajno življenje. Študenta oz. zaposlenega bo v največ 3 dneh kontaktirala tudi
epidemiološka služba NIJZ
Obveščanje organizacijske enote

Obveščanje ni potrebno.

Študenta oz. zaposlenega prosimo, da o pozitivnem rezultatu
testiranja obvesti organizacijsko enoto
(katedro), pri kateri je opravljal obveznosti oz. je zaposlen.
Pouk

Študent oz. zaposleni se lahko udeleži pouka oz. sodeluje v delovnem procesu brez posebnosti.

Študent oz. zaposleni se lahko udeleži pouka oz. sodeluje v delovnem procesu po zaključku
izolacije
, o čemer odloči osebni izbrani
zdravnik na podlagi strokovnih smernic.

Navodila za izolacijo v primeru pozitivnega izvida testiranja so na voljo na spletni strani NIJZ.
 

10. Študente in zaposlene opozarjamo, da morajo kljub negativnemu rezultatu testiranja še naprej strogo upoštevati vse higienske ukrepe (obrazne zaščitne maske, varnostna razdalja, razkuževanje rok, higiena kašlja, ustrezna uporaba OVO).

11. DOSTOPNOST IZVIDOV

Če potrebujete pisni izvid testiranja, imate na razpolago naslednje možnosti:

a) Izvid si lahko kadar koli sami natisnete s spletnega portala ZVEM . Na portal lahko vstopate s svojim digitalnim potrdilom ali SI-PASS. 

b) Izvid lahko pridobite pri vašem izbranem osebnem zdravniku. 

c) Originalni izvid lahko prejmete tudi preko navadne pošte. V tem primeru se preko elektronske pošte obrnite na anka.ursic(at)mf.uni-lj.si Za izvid lahko zaprosite v treh dneh od odvzema brisa; po tem roku bodo izvidi v fizični obliki uničeni. Izvid je mogoče prejeti samo v papirnati obliki!

V e-pošto obvezno dopišite:

- vašo številko kartice zdravstvenega zavarovanja (KZZ) in
- poštni naslov, na katerega želite, da se vam izvid pošlje.

Izvidi bodo poslani v papirnati obliki na naslov, ki ga boste navedli.

Pravno obvestilo: Obdelava osebnih podatkov v zvezi s testiranjem/cepljenjem študentov


Testiranje

Študenti in zaposleni imajo tedensko možnost izvedbe testa na IMI UL MF. Izvid in rezultati testa se obravnavajo kot vsak drug PCR test, ki ga izvede in za katerega podatke hrani IMI v okviru opravljanja strokovne dejavnosti in se ne beležijo v druge evidence. Podatke v povezavi z izvedbo testa (ime, priimek, e-naslov, naslov, št. zdr. kartice) in z vpogledom v negativni test/izvid za študenta UL MF obdeluje zaradi nemotenega zagotavljanja izobraževanja, ki je dolžna izvajati na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZVis) in opravljanja njenih nalog, ki so ji dodeljene na podlagi ZVis in zaradi javnega interesa na področju javnega zdravja – preprečevanja epidemije covid-19,  kar ustreza pravni podlagi tč. (c) in (e) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov - GDPR  in tč. (i) prvega odstavka 9. člena GDPR. Uporabniki zbirke podatkov so IMI,  profesorji oz. osebe, ki izvajajo izobraževalni program. 

  • v tabelo za testiranje je dovoljeno vnesti le podatke študentov in zaposlenih na UL MF, vaši podatki pa so vidni tudi vsem ostalim prijavljenim v razpisanem terminu;
  • seznam je zaradi usklajevanja terminov dostopen vsem, ki bodo na vrsti v določenem terminu testiranja.

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate več pravic. Za več informacij o vaših pravicah obiščite spletno stran UL MF: O fakulteti/Pravni akti/Obvestilo v zvezi z izvrševanjem pravic, vezanih na osebne podatke. V zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko tudi kontaktirate upravljalca UL MF, Vrazov trg 2 1000, Ljubljana, e-naslov: dekanat(at)mf.uni-lj.si, oziroma se obrnete na osebo, pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov na UL: dpo(at)uni-lj.si