Učitelji UL Medicinske fakultete uspešno zaključili izobraževanje na ugledni univerzi Harvard

V okviru prenova obeh enovitih magistrskih študijskih programov medicine in dentalne medicine je UL Medicinska fakulteta prepoznala velik pomen kakovosti poučevanja v skladu z najsodobnejšimi smernicami in teorijo medicinskega izobraževanja. Vodstvo UL Medicinske fakultete se je lani odločilo, da omogoči zaposlenim pedagoškim delavcem vpis na podiplomsko medicinsko izobraževanje, na program usposabljanja za poučevanje v medicini (Training to Teach in Medicine – T2TM) na Medicinski fakulteti Univerze Harvard (Harvard Medical School - HMS) v Bostonu (ZDA).

»Program T2TM je celoletno izobraževanje, ki združuje tradicionalne in nove pedagoške metode. Udeleženci se naučijo inovativnih načinov poučevanja, tako v razredu kot v kliničnem okolju, z  metodami učenja veščin, dvema virtualnima delavnicama v živo, moduli spletnega učenja, individualnimi in skupinskimi projekti, ter zaključnim projektom,« je povedal dekan Medicinske fakultete, prof. dr. Igor Švab, dr. med. Cilj programa je razviti usposobljene profesorje, ki bodo bodoče medicinske delavce opremili z najnovejšimi metodami za uspešno poklicno pot.

Program T2TM 2024 se je s spletnimi delavnicami začel 2. septembra lani, zaključil pa 2. junija letos. Od 137 udeležencev iz celega sveta, je bilo 12 udeležencev UL Medicinske fakultete. Vsi slovenski udeleženci so uspešno diplomirali, to so (po abecednem vrstem redu): Barbara Faganel Kotnik, Boris Gašpirc, Petra Hudler, Janja Jan, Tomaž Marš, Polona Maver Vodičar, Lea Papst, Sergej Pirkmajer, Draženka Pongrac Barlovič, Janja Pretnar Oblak, Lucija Strmšek in Primož Trunk.

Ob tem je prof. dr. Sergej Pirkmajer prejel tudi nagrado za najboljši Capstone project – to je zaključni tečaj, med drugim znan tudi kot sinteza in glavni projekt (senior synthesis), ki služi kot vrhunec in je običajno integrativna praktična izkušnja izobraževalnega programa, ki ga večinoma najdemo v ameriški pedagogiki. Zaposleni na UL Medicinski fakulteti bodo nadaljevali s šolanjem na tem prestižnem programu tudi naslednje šolsko leto.

harward.jpg

 

Diplomiranci programa T2TM 2023/2024 od leve: Boris Gašpirc, Lucija Strmšek, Primož Trunk, Sergej Pirkmajer – dobitnik priznanja za najboljši Capstone Project generacije 2023/2024, Draženka Pongrac Barlovič Lea Papst, Petra Hudler, Janja Jan in Tomaž Marš.

Manjkajo: Barbara Faganel Kotnik, Polona Maver Vodičar in Janja Pretnar Oblak.