Vabilo na delavnico: Pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov

TERMIN: 21. november 2017, od  09.00 do 16.00 ure
LOKACIJA: dvorana v konferenčnem centru DOMUS MEDICA, Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad


CILJI DELAVNICE

Udeleženci se bodo seznanili in razumeli:  

 • Izkušnje (dobre in slabe) s finančno perspektivo EU 2014-20
 • Novosti ter spremembe ki jih določa  večletni finančni okvir 2014 – 2020
 • Predstavljeni bodo viri pridobivanja evropskih nepovratnih sredstev in aktualni razpisi
 • Način in potek vodenja ter finančno in vsebinsko spremljanje evropskih projektov
 • Projektni management evropskih projektov: o pripravi idejnega predloga, o iskanju partnerjev, o pripravi projektne prijave, o izvajanju in koordinaciji projekta ter o evalvacija in zaključek evropskega projekta


PREDAVATELJ

Dr. Matej POŽARNIK je doktor znanosti s področja strojništva in magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Doktoriral in magistriral je na Univerzi v Mariboru, kjer je, tako kot tudi na Univerzi v Ljubljani, delal kot mladi raziskovalec, asistent in docent. Strokovno se je izpopolnjeval na Brunel University v Veliki Britaniji, Universitaet Karlsruhe (TH) v Zvezni republiki Nemčiji ter tudi v sodelovanju z Georgetown University iz ZDA na Karlovi univerzi v Republiki Češki. V letu 2006 je služboval v Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je kot direktor Urada za kohezijsko politiko odgovarjal za celotno kohezijsko politiko na področju Republike Slovenije, kakor tudi za pripravo vseh dokumentov, ki služijo za pravno podlago pri črpanju EU sredstev v obdobju nove finančne perspektive 2007 – 2013. Od začetka leta 2007 je direktor zasebnega podjetja ProFUTURUS raziskovanje, svetovanje, storitve in analize za razvoj d.o.o., ki se ukvarja predvsem s poslovnim in podjetniškim svetovanjem na področju pridobivanja evropskih sredstev. V času študija in dela je prejel več priznanj. Je avtor ali soavtor številnih znanstvenih in strokovnih del, člankov, vabljenih predavanj na konferencah in univerzah doma in v tujini.


DELAVNICA JE NAMENJENA

 • Izkušnje (dobre in slabe) s finančno perspektivo EU 2014-20
 • Novosti ter spremembe ki jih določa  večletni finančni okvir 2014 – 2020
 • Predstavljeni bodo viri pridobivanja evropskih nepovratnih sredstev in aktualni razpisi
 • Način in potek vodenja ter finančno in vsebinsko spremljanje evropskih projektov
 • Projektni management evropskih projektov: o pripravi idejnega predloga, o iskanju partnerjev, o pripravi projektne prijave, o izvajanju in koordinaciji projekta ter o evalvacija in zaključek evropskega projekta

 

PROGRAM

DOBRODOŠLICA OB KAVI IN PREDSTAVITEV 
Uvod v seminar z delavnico,navodila, spoznavanje
1.    Namesto uvoda

 • Priložnosti novega programskega obdobja 2014-2020
 • Evropski strukturni skladi – kaj prinašajo podjetnikom?
 • Programski dokumenti 
 • Centralizirani in decentralizirani programi
 • Določitev velikosti podjetja

2.    Centralizirani razpisi

 • Aktualni in prihajajoči razpisi
 • Obzorje 2020 – izzivi za ambiciozne
 • Financiranje čezmejnih in transnacionalnih projektov

3.    Decentralizirani razpisi

 • Aktualni in prihajajoči razpisi
 • Financiranje razvojnih in investicijskih projektov (tehnološka oprema, prostori, itd.)
 • Financiranje mehkih vsebin (izobraževanje, itd.)

4.    Uspešna vloga projekta

 • Prepričljiva projektna vloga na 5 straneh
 • Partnerstvo, inovativnost, trajnost 
 • Dodana vrednost, ki jo iščejo ocenjevalci
 • Pozitivni sklep

5.    Odprta diskusija in zaključna misel


KOTIZACIJA IN GRADIVO

Kotizacija z 10% popustom znaša 188,10€ + ddv .
Kotizacija za udeležbo na delavnici znaša  209 € + ddv .

10% popust za prijave in plačilo do vključno 20. novembra 2017.

Za dva udeleženca iz iste organizacije priznavamo dodatni popust 5%.
Za tri in več udeležencev iz iste organizacije priznavamo 10% popust oz. po dogovoru.

Študentom priznavamo 50% popust.

Cena vključuje predavanje strokovnjakov,strokovno gradivo ter prigrizke  in osvežilne napitke med odmori. Gradivo boste prejeli na delavnici v pisni obliki in elektronski obliki.


PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

 • Elektronska prijava: kliknite na   Prijava na izobraževanje
 • Po faksu:  059 334 102 enostavno in hitro
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: prijava(at)evropska-svetovalnica.com 
 • Po e-pošti: prijava(at)evropska-svetovalnica.com
 • Po pošti na: Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva 9, Ljubljana.
 • Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
 • Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.


PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: 
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 21112017,
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914


INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 040 772 267 ali 051 317 357 vsak dan med 10.00  in 12.00, ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti: prijava(at)evropska-svetovalnica.com