Center za klinično fiziologijo

Sodelovanje

 

MOŽNOSTI SODELOVANJA

Vsi raziskovalci, ki potrebnujejo našo opremo so dobrodošli. Študije lahko izvajajo bodisi z najemom opreme in operaterja, ali pa v sodelovanju z nami. Vsaka raziskava mora biti predhodno odobrena s strani ustrezne etične komisije in dogovor o izvedbi raziskave je možen po predhodni predstavitvi/soglasju o protokolu raziskave.
Stroški najema opreme so določeni kot je razvidno iz cenika ARRS. Druga možnost je, da izberete ustrezne preiskave iz cenika, objavljenega na tej spletni strani. Vkolikor cenika za zahtevano preiskavo ni, potem obračunavamo po urni postavki ali na tej osnovi določimo fiksno ceno posamezne preiskave.
V primeru skupne raziskave stroške delimo med partnerji ob upoštevanju stroškov materiala/opreme in števila soavtorjev na publikaciji. Pri tem ima vsak soavtor utež 1, prvi avtor in korespondenčni avtor pa 1,5.
Vse podrobnosti raziskave morajo biti dogovorjene vnaprej.

 

- Predstavitev predvidene preiskave

- Pridobitev soglasja pri komisiji za medicinsko etiko

- Finančno ovrednotenje prispevka raziskovalne skupine

- Dogovor terminov