Izb.predmet ''Biokemija bolezni človeka'' v štud.letu 2018/2019

Izbirni predmet ''Biokemija bolezni človeka'' za študente 1. in 2. stopnje študijskega programa Biokemija se v štud.letu 2018/2019 ne izvaja. Več informacij o izvajanju predmeta v štud.letu 2019/2020 boste prejeli na Referatu za študente UL FKKT.

prof,dr. Tomaž Marš, nosilec predmeta