Izvajanje izb.predmeta BBČ

Izvajanje izb.predmeta in izp. roki v štud.letu 2019/2020

- Uvodno predvanja bo v četrtek 3.oktobra 2019 ob 14:00 v predavalnici 2074/2B.

- Izpitni roki v študijskem letu 2019/2020: 30.1. 2020, 13.2. 2020, 11.6. 2020