1. letnik

Anatomija 1

Cilji

Anatomija je osnovni medicinski predmet. Zaradi mednarodnih konvencij mora študent v celoti osvojiti latinsko izrazoslovje, ki ga mora znati uporabljati tako v teoriji kot praksi. Zaradi količine snovi in izrazoslovja je snov tematsko razdeljena v štiri logične sklope, ki se navezujejo eden na drugega, po dva v vsakem semestru.

Vsebina

Izrazoslovje je pri predmetu, skladno z mednarodnimi konvencijami latinsko. Poleg tega se bo od študenta zahtevalo znanje slovenskih udomačenih izrazov, razen kjer to ni možno ali pa jih ni. Anatomija bo obravnavana s funkcionalnega vidika, s posebnim poudarkom na klinični anatomiji pri odraslem. Na klinično pomembnih področjih mora študent spoznati anatomijo otroka, mladostnika ter anatomijo ženske v nosečnosti. Študent mora biti usposobljen najti in prepoznati tiste anatomske strukture na oz. v prsnem košu, trebuhu in na udih, s katerimi se bo vsakodnevno srečeval pri kliničnem delu. Poznati mora tudi klinično pomembne različice, ki bi pomembno vplivale na postavitev klinične diagnoze in zdravljenje. Na ekstremitetah mora spoznati mehaniko gibanja sklepov, jo preizkusiti in razumeti njen pomen pri klinični preiskavi.REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim študija

COURSE REGIME


URNIK

Poletni semester

 

PROGRAM PREDAVANJ poletni semester 2020/21

URNIK IN PROGRAM VAJ  LIHE SKUPINE  poletni semester 2020/21

URNIK IN PROGRAM VAJ SODE SKUPINE poletni semester 2020/21

 

Zimski semester

popravljen urnik vaj za obdobje 24. november 2020 – 21. januar 2021

PREDAVANJA zimski semester 2020/21

URNIK IN PROGRAM VAJ LIHE SKUPINE zimski semester 2020/21

URNIK IN PROGRAM VAJ SODE SKUPINE zimski sememster 2020/21

.

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

 

IZPITNI ROKI 2020/21

Izpitni roki za študijsko leto 2020/21

 

23.11.2020 ob 8:00 (izredni)

12.04.2021 ob 8:00 (izredni)

14.06.2021 ob 8:00

28.06.2021 ob 8:00

23.08.2021 ob 8:00

06.09.2021 ob 8:00

NOSILEC PREDMETA

prof. dr. Erika Cvetko, dr. dent. med.
T: +386 1 543 7302
E: erika.cvetko(at)mf.uni-lj.si

Prof. dr. Marjana Hribernik
T: +386 1 543 7305
E: marjana.hribernik(at)mf.uni-lj.si

Informacije

TAJNIŠTVO
T: +386 1 543 7300
E:anatomija.tajnistvo(at)mf.uni-lj.si

URADNE URE

vsak delovni dan:
10:00 - 12:00