1. letnik

Biofizika

Cilji

Študent se v poglobljeni obliki seznami s fizikalno sliko sveta. Poudarek je na tistih fizikalnih zakonitostih, ki so pomembne pri nastanku bioloških struktur in delovanju bioloških sistemov. Spozna fizikalne pojave, ki so osnova fizioloških procesov. Seznani se s fizikalnimi osnovami merskih metod, ki se uporabljajo v diagnostiki, ter fizikalnimi pojavi, na katerih temeljijo nekatere metode zdravljenja. Spozna se z osnovami uporabe nekaterih naprav iz medicinska prakse. Študent se navadi kvantitativne obravnave fizikalnih in drugih pojavov. Seznani se z znanstvenim, analitično-sintetičnim načinom mišljenja.

Literatura

 

REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim študija in izpitne teme

Course description and study regulations

 

URNIK

 

Predavanja iz Biofizike se začnejo v petek, 4. 10. 2019, ob 11. uri v Mali predavalnici MF (P3) na Korytkovi . 

Vaje iz Biofizike bodo potekale po urniku od torka 8. 10. 2019.

 

Vsebinski oz. izvedbeni urnik predmeta.

Več informacij  o predmetu je v e-učilnici.

 

PRIZNAVANJE PREDMETA

 

Študenti, ki so izpit iz fizike ali biofizike opravili že na kakšni drugi fakulteti, a jim opravljenega predmeta ne bomo priznali v celoti, bodo za priznanje predmeta lahko opravljali diferencialni izpit in izbrane praktične vaje. Za priznanje predmeta uporabljamo naslednje okvirne kriterije:

1. Izpit se v celoti prizna:
a) Študentom, ki so na drugi medicinski fakulteti že opravili biofiziki podoben predmet oz. so opravili tudi druge izpite z ustrezno vsebino (fiziologija, medicinska fizika, statistika, radiologija ...) ter so na drugi fakulteti opravili vsaj dva letnika.
b) Študentom, ki so že opravili primerljiv predmet skupaj s primerljivimi praktičnimi vajami (vsaj 6 KT).
2. Študenti, ki so že opravili primerljiv predmet (vsaj 6 KT), a brez primerljivih praktičnih vaj, morajo za priznanje izpita opraviti še izbrane praktične vaje. 
3. Študenti, ki so že opravili podoben predmet, morajo za priznanje izpita opraviti še izbrane praktične vaje in diferencialni izpit.
4. Študentom, ki še niso opravili predmetov s primerljivo vsebino izpita ne moremo priznati.

Izbrane praktične vaje: Tekočine, Osnove elektrokardiografije, Ultrazvok, Slikanje z jedrsko magnetno resonanco in Prevajanje električnih sunkov po živčnem vlaknu.

Tematike za diferencialni izpit (v oklepajih je navedena ustrezna literatura):

  • ultrazvok (poglavja 6.1, 6.2 in 6.3 v skripti Valovanje)
  • rentgen (poglavji 6.4 in 6.6 v skripti Valovanje)
  • EKG (navodila za praktikumsko vajo Osnove elektrokardiografije)
  • magnetna resonanca (navodila za praktikumsko vajo Slikanje z jedrsko magnetno resonanco,  Slikanje z magnetno resonanco - članek iz revije Proteus) 
  • nastanek prekomembranskega potenciala (pogavje 4.2 v skripti Električni in magnetni pojavi, Generation of resting membrane potential).

 


Kje je Inštitut za biofiziko?

lokacijaIBF.png

 


OBVESTILA O PREDMETU

Predmet še nima obvestil.


Predvatelja

Doc. dr. Bojan Božič
T: +386 1 543 76 01
E: bojan.bozic(at)mf.uni-lj.si

Doc. dr. Jure Derganc
T: +386 1 543 76 15
E: jure.derganc(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna:
Senta Jaunig
T: +386 1 543 76 00
E: senta.jaunig(at)mf.uni-lj.si

Uradne ure

Študentska pisarna:
pon - tor: 9:00 - 11:00
čet: 13:00 - 15:00