1. letnik

Biofizika

CILJI

Pri predmetu Biofizika se bodo študenti naučili fizikalnih temeljev, ki so potrebni za razumevanje delovanja bioloških sistemov in naprav, ki se uporabljajo v medicini.

Literatura za predmet je prosto dostopna. 

 

ZAHTEVANO PREDZNANJE

Študenti morajo za razumevanje predavanj iz Biofizike obvladati vse splošne vsebine, ki so navedene v Predmetnem izpitnem katalogu za fiziko za splošno maturo, poleg tega je priporočljivo tudi poznavanje večine posebnih vsebin (vsebine so navedene v poglavju 4, str. 11-20). Pri tem je za študij medicine še posebej pomembno, da študenti suvereno obvladajo naslednje spretnosti:

  • Analitično razmišljanje in reševanje enostavnih problemov
  • Uporaba osnovnih računskih operacij in matematičnih funkcij (linearna enačba, potence in koreni, eksponentne in logaritemske funkcije, kotne funkcije)
  • Uporaba osnovnih fizikalnih količin, enot in predpon ter preračunavanje med enotami.
  • Osnovna analiza numeričnih podatkov (računanje povprečja in standardnega odklona, risanje diagramov, odčitavanje iz diagramov).

Če kdo pri teh spretnostih ni suveren, je nujno, da si jih pred začetkom semestra utrdi z dodatnimi vajami. Nekaj vaj, s katerimi lahko preverite svoje predznanje, lahko najdete med literaturo za predmet.


Pregled nad vsebino predmeta si lahko ustvarite v režimu študija za predmet Biofizika, ki je dostopen spodaj, ali pa s pregledom osnovne literature za predmet, ki je prosto dostopna na tem naslovu naslovu. 

 

REŽIM ŠTUDIJA

 

Režim študija in izpitne teme

Course description and study regulations

 

Izvedbeni urnik je objavljen v e-učilnici.

 

PRIZNAVANJE PREDMETA

 

Študenti, ki so izpit iz fizike ali biofizike opravili že na kakšni drugi fakulteti, a jim opravljenega predmeta ne bomo priznali v celoti, bodo za priznanje predmeta lahko opravljali diferencialni izpit in izbrane praktične vaje. Za priznanje predmeta uporabljamo naslednje okvirne kriterije:

1. Izpit se v celoti prizna:
a) Študentom, ki so na drugi medicinski fakulteti že opravili biofiziki podoben predmet oz. so opravili tudi druge izpite z ustrezno vsebino (fiziologija, medicinska fizika, statistika, radiologija ...) ter so na drugi fakulteti opravili vsaj dva letnika.
b) Študentom, ki so že opravili primerljiv predmet skupaj s primerljivimi praktičnimi vajami (vsaj 6 KT).
2. Študenti, ki so že opravili primerljiv predmet (vsaj 6 KT), a brez primerljivih praktičnih vaj, morajo za priznanje izpita opraviti še izbrane praktične vaje. 
3. Študenti, ki so že opravili podoben predmet, morajo za priznanje izpita opraviti še izbrane praktične vaje in diferencialni izpit.
4. Študentom, ki še niso opravili predmetov s primerljivo vsebino izpita ne moremo priznati.

Izbrane praktične vaje: Tekočine, Osnove elektrokardiografije, Ultrazvok, Slikanje z jedrsko magnetno resonanco in Prevajanje električnih sunkov po živčnem vlaknu.

Tematike za diferencialni izpit (v oklepajih je navedena ustrezna literatura):

  • ultrazvok (poglavja 6.1, 6.2 in 6.3 v skripti Valovanje)
  • rentgen (poglavji 6.4 in 6.6 v skripti Valovanje)
  • EKG (navodila za praktikumsko vajo Osnove elektrokardiografije)
  • magnetna resonanca (navodila za praktikumsko vajo Slikanje z jedrsko magnetno resonanco,  Slikanje z magnetno resonanco - članek iz revije Proteus) 
  • nastanek prekomembranskega potenciala (pogavje 4.2 v skripti Električni in magnetni pojavi, Generation of resting membrane potential).

 


Kje je Inštitut za biofiziko?

lokacijaIBF.png

 


OBVESTILA O PREDMETU


Predvatelja

Doc. dr. Bojan Božič
T: +386 1 543 76 01
E: bojan.bozic(at)mf.uni-lj.si

Izr. prof. dr. Jure Derganc
T: +386 1 543 76 15
E: jure.derganc(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Študentska pisarna:
Senta Jaunig
T: +386 1 543 76 00
E: senta.jaunig(at)mf.uni-lj.si

Uradne ure

Študentska pisarna:
pon - tor: 9:00 - 11:00
čet: 13:00 - 15:00