1. letnik

Nujna medicinska pomoč 1

Cilji

Študentje se učijo temeljnih postopkov oživljanja in prvo pomoč pri vseh stanjih, ki ogrožajo življenje ali poslabšujejo zdravje.

Vsebina

Prva pomoč (pravni in etični vidiki, mehanizmi poškodovanja), nezavest, pristop k poškodovancu ali nenadno obolelemu, vzpostavitev dihanja, vzpostavitev krvnega obtoka (uporaba AED), videposnetki SNMP, zaporedje postopkov, krvavitev, načini reševanja, načini transporta, osnove imobilizacije, prva pomoč pri akutnih zastrupitvah.REŽIM ŠTUDIJA

Režim predmeta NMP 1


URNIK

Program predavanj NMP 1 2018/19

Vaje NMP 1 - kirurški del

Evidenčni list prisotnosti - kirurški del (študent si obrazec natisne sam)

Vaje NMP 1 - anesteziološki del

 

Roki za kolokvij NMP 1:

23.5.2019 ob 7.00 uri, velika predavalnica MF

30.5.2019 ob 7.00 uri, velika predavalnica MF in

29.8.2019 ob 8.00 uri, predavalnica na stari travmatološki kliniki

 

Za prijavo na kolokvij mora študent izpolniti prijavnico in jo skupaj z evidenčnimi dokumenti prisotnosti na vajah odda v tajništvu katedre za kirurgijo med 10.00 in 13.00 uro.

 

Prijavnica za kolokvij

Rezultati izpita NMP 1 - 20.06.2019

Rezultati izpita NMP 1 - 5.7.2019

 

 


OBVESTILA O PREDMETU


DRUGE INFORMACIJE O PREDMETU

NOSILCA PREDMETA
prof. dr. Uroš G. Ahčan, dr. med.
E: uros.golobica.ahcan(at)mf.uni-lj.sidoc. dr. Maja Šoštarič, dr. med.
E: maja.sostaric(at)mf.uni-lj.si

Informacije

Katedra za kirurgijo:
Andreja Polanič in Marija Koesel
T: +386 1 522 25 25
E: kirurg(at)mf.uni-lj.si

Katedra za anesteziologijo in reanimatologjo:
Sabina Perko
E: sabina.perko(at)mf.uni-lj.si
T: +386 1 522 31 43

uradne ure Katedre za kirurgijo:
vsak dan od 10.00 do 13.00 ure